Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2014 kwartał II - kadencja 2010-2014

PDFuchw. nr 1071 w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie na nieruchomosci stanowiace wlasnosc Powiatu Krapkowickiego ograniczonego prawa rzeczowego.pdf

PDFuchw. nr 1072 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 1073 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 1074 w sprawie zaopiniowania propozycji Gminy Zdzieszowice, w sprawie zaliczenia do kategorii drog gminnych odcinka drogi wewnętrznej, połozonego w miejscowosci Januszkowice.pdf

PDFuchw. nr 1075 w sprawie zmiany uchwaly 868-2013 dotyczacej zasad korzystania z sal szkoleniowo-konferencyjnych w budynku starostwa.pdf

PDFuchw. nr 1076 w sprawie wyrazenia zgody na wynajecie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym Uniwersytetowi III Wieku z siedziba w Krapkowicach czesci nieruchomosci polozonej.pdf

PDFuchw. nr 1077 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej.pdf

PDFuchw. nr 1078 w sprawie wyrazenia zgody na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela - p. Agnieszka Ciotucha.pdf

PDFuchw. nr 1079 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 1080 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023 wraz z zalacznikiem nr 2.pdf

PDFuchw. nr 1080 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 1081 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 1082 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 1083 w sprawie ofert i przynania dotacji na realizacje zadan w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r..pdf

PDFuchw. nr 1083 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 1084 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 1085 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 1086 w sprawie podnia do publicznej wiadomosci kwartalnej informacji dot. wykonania budzetu oraz udzielonych umorzeniach naleznosci nieopodatkowanych w I kwartale 2014 r..pdf

PDFuchw. nr 1086 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 1086 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 1087 w sprawie okreslenia formy przekazania sprawozdan przez kierownikow jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego.pdf

PDFuchw. nr 1088 w sprawie wyrazenia zgody na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela PPP.pdf

PDFuchw. nr 1089 w sprawie wyrazenia zgody na finansowanie innowacji pedagogicznej ZSS im. J.Tuwima w Krapkowicach.pdf

PDFuchw. nr 1090 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze nauki, szkolnictwtwa, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r..pdf

PDFuchw. nr 1091 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadan w obszarze ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 r..pdf

PDFuchw. nr 1092 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 1093 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 1094 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu UKS SPIDERS Krapkowice.pdf

PDFuchw. nr 1095 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury PASJA Krapkowice.pdf

PDFuchw. nr 1096 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Zwiazek Slaskich Kobiet Wiejskich w Walcach.pdf

PDFuchw. nr 1097 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej Stowarzyszenie Otwarte Serce w Zdzieszowicach.pdf

PDFuchw. nr 1098 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu KOKSOWNIK w Zdzieszowicach.pdf

PDFuchw. nr 1099 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszlosc.pdf

PDFuchw. nr 1100 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu LKS Obrowiec.pdf

PDFuchw. nr 1101 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu TSKN na Slasku Opolskim.pdf

PDFuchw. nr 1102 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu STODOLA w Komirnikach.pdf

PDFuchw. nr 1103 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Krapkowickie Rowerki.pdf

PDFuchw. nr 1104 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r..pdf

PDFuchw. nr 1104 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 1105 w sprawie zasad przyznawania dofinansowan w ramach programu finansowanego ze środków PFRON „Aktywny Samorzad”.pdf

PDFuchw. nr 1105 zalacznik - regulamin zasady.pdf

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 1 do zalacznika (ocena merytoryczna).pdf

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 10 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 11 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 12 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 2 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 3 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 4 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 5 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 6 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 7 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 8 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 9 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 1106 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinansowania na realizacje zadan objetych pilotazowym programem „Aktywny Samorzad” w roku 2014 w ramach modułu II-I transza.pdf

PDFuchw. nr 1106 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 1107 w sprawie powolania zespolu do koordynacji procesu przygotowania Strategii Rozwoju Powiatu.pdf

PDFuchw. nr 1108 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 1109 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem nr 1.pdf

PDFuchw. nr 1110 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 1111 w sprawie okreslenia szczegolowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujacym niektorymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.pdf

PDFuchw. nr 1112 w sprawie przyjecia Regulaminu kwalifikowania uczniow do udziału w projekcie pn. ,,Razem mozemy wiecej”.pdf

PDFuchw. nr 1112 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 1113 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2013 r..pdf

PDFuchw. nr 1113 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 1113 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 1113 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 1113 zalacznik nr 4.pdf

PDFuchw. nr 1114 w sprawie przyjecia Regulaminu imprezy masowej pn. „15 lecie Powiatu Krapkowickiego”, „10 lat partnerstwa polsko – czeskiego”, „Festiwal czeresni” !!!!.pdf

PDFuchw. nr 1114 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 1115 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf

PDFuchw. nr 1116 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczacej wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1.01.2013-31.12.2013 r..pdf

PDFuchw. nr 1116 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 1116 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 1116 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 1116 zalacznik nr 4.pdf

PDFuchw. nr 1116 zalacznik nr 5.pdf

PDFuchw. nr 1116 zalacznik nr 6.pdf

PDFuchw. nr 1117 w sprawie zmiany budzetu powiatu krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 1117 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 1118 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 1119 w sprawie zmiany uklasu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 1120 w sprawie zmiany uchwały nr 1083-2014 ZPK w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r..pdf

PDFuchw. nr 1120 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 1121 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem nr 1.pdf

PDFuchw. nr 1121 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 1122 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 1123 w sprawie zmiany uchw. nr 1028-2014 w sprawie ustalenia zadan i wydatkow powiatu w zakresie kultury, sportu, promocji, oswiaty.pdf

PDFuchw. nr 1123 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 1124 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 1125 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 1126 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 1127 w sprawie ustalenia odplatnosci za udzial w obozie pilkarskim w dniach 04-08-11.08.2014 r..pdf

PDFuchw. nr 1128 w sprawie opinii o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciagu drogi DW nr 423.pdf

PDFuchw. nr 1129 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Krapkowickiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólnikow KCZ.pdf

PDFuchw. nr 1130 w sprawie zmiany uchw. nr 1105-2014 w sprawie zasad przyznawania dofinans. w ramach programu finansowane z PFRON Aktywny Samorzad.pdf

PDFuchw. nr 1131 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 1132 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2014-2023 wraz z zalacznikiem nr 2.pdf

PDFuchw. nr 1132 zalacznik nr 1.pdf

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-07-2014
  przez: Magdalena Leśniewska
 • opublikowano:
  02-07-2014 12:27
  przez: Magdalena Leśniewska
 • zmodyfikowano:
  24-09-2014 11:50
  przez: Magdalena Leśniewska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 1837
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×