Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2014 kwartał II - kadencja 2010-2014

PDFuchw. nr 1071 w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie na nieruchomosci stanowiace wlasnosc Powiatu Krapkowickiego ograniczonego prawa rzeczowego.pdf (42,78KB)

PDFuchw. nr 1072 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf (68,55KB)

PDFuchw. nr 1073 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf (68,23KB)

PDFuchw. nr 1074 w sprawie zaopiniowania propozycji Gminy Zdzieszowice, w sprawie zaliczenia do kategorii drog gminnych odcinka drogi wewnętrznej, połozonego w miejscowosci Januszkowice.pdf (36,26KB)

PDFuchw. nr 1075 w sprawie zmiany uchwaly 868-2013 dotyczacej zasad korzystania z sal szkoleniowo-konferencyjnych w budynku starostwa.pdf (57,95KB)

PDFuchw. nr 1076 w sprawie wyrazenia zgody na wynajecie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym Uniwersytetowi III Wieku z siedziba w Krapkowicach czesci nieruchomosci polozonej.pdf (42,07KB)

PDFuchw. nr 1077 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej.pdf (56,63KB)

PDFuchw. nr 1078 w sprawie wyrazenia zgody na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela - p. Agnieszka Ciotucha.pdf (35,82KB)

PDFuchw. nr 1079 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (94,13KB)

PDFuchw. nr 1080 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023 wraz z zalacznikiem nr 2.pdf (50,87KB)

PDFuchw. nr 1080 zalacznik nr 1.pdf (648,23KB)

PDFuchw. nr 1081 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf (68,56KB)

PDFuchw. nr 1082 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 wraz z zalacznikami.pdf (71,49KB)

PDFuchw. nr 1083 w sprawie ofert i przynania dotacji na realizacje zadan w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r..pdf (37,29KB)

PDFuchw. nr 1083 zalacznik.pdf (45,36KB)

PDFuchw. nr 1084 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf (68,80KB)

PDFuchw. nr 1085 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (79,53KB)

PDFuchw. nr 1086 w sprawie podnia do publicznej wiadomosci kwartalnej informacji dot. wykonania budzetu oraz udzielonych umorzeniach naleznosci nieopodatkowanych w I kwartale 2014 r..pdf (36,33KB)

PDFuchw. nr 1086 zalacznik nr 1.pdf (182,63KB)

PDFuchw. nr 1086 zalacznik nr 2.pdf (39,29KB)

PDFuchw. nr 1087 w sprawie okreslenia formy przekazania sprawozdan przez kierownikow jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego.pdf (41,38KB)

PDFuchw. nr 1088 w sprawie wyrazenia zgody na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela PPP.pdf (35,06KB)

PDFuchw. nr 1089 w sprawie wyrazenia zgody na finansowanie innowacji pedagogicznej ZSS im. J.Tuwima w Krapkowicach.pdf (36,46KB)

PDFuchw. nr 1090 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze nauki, szkolnictwtwa, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r..pdf (51,15KB)

PDFuchw. nr 1091 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadan w obszarze ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 r..pdf (54,03KB)

PDFuchw. nr 1092 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (67,82KB)

PDFuchw. nr 1093 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (74,54KB)

PDFuchw. nr 1094 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu UKS SPIDERS Krapkowice.pdf (35,90KB)

PDFuchw. nr 1095 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury PASJA Krapkowice.pdf (41,27KB)

PDFuchw. nr 1096 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Zwiazek Slaskich Kobiet Wiejskich w Walcach.pdf (41,33KB)

PDFuchw. nr 1097 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej Stowarzyszenie Otwarte Serce w Zdzieszowicach.pdf (41,16KB)

PDFuchw. nr 1098 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu KOKSOWNIK w Zdzieszowicach.pdf (35,94KB)

PDFuchw. nr 1099 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszlosc.pdf (41,66KB)

PDFuchw. nr 1100 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu LKS Obrowiec.pdf (35,82KB)

PDFuchw. nr 1101 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu TSKN na Slasku Opolskim.pdf (36,07KB)

PDFuchw. nr 1102 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu STODOLA w Komirnikach.pdf (36,25KB)

PDFuchw. nr 1103 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Krapkowickie Rowerki.pdf (36,61KB)

PDFuchw. nr 1104 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r..pdf (37,16KB)

PDFuchw. nr 1104 zalacznik.pdf (53,86KB)

PDFuchw. nr 1105 w sprawie zasad przyznawania dofinansowan w ramach programu finansowanego ze środków PFRON „Aktywny Samorzad”.pdf (36,48KB)

PDFuchw. nr 1105 zalacznik - regulamin zasady.pdf (144,68KB)

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 1 do zalacznika (ocena merytoryczna).pdf (46,42KB)

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 10 do zalacznika.pdf (82,28KB)

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 11 do zalacznika.pdf (79,63KB)

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 12 do zalacznika.pdf (188,69KB)

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 2 do zalacznika.pdf (125,89KB)

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 3 do zalacznika.pdf (126,87KB)

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 4 do zalacznika.pdf (84,88KB)

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 5 do zalacznika.pdf (87,96KB)

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 6 do zalacznika.pdf (86,16KB)

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 7 do zalacznika.pdf (83,69KB)

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 8 do zalacznika.pdf (83,03KB)

PDFuchw. nr 1105 zalacznik 9 do zalacznika.pdf (80,47KB)

PDFuchw. nr 1106 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinansowania na realizacje zadan objetych pilotazowym programem „Aktywny Samorzad” w roku 2014 w ramach modułu II-I transza.pdf (57,66KB)

PDFuchw. nr 1106 zalacznik nr 1.pdf (51,23KB)

PDFuchw. nr 1107 w sprawie powolania zespolu do koordynacji procesu przygotowania Strategii Rozwoju Powiatu.pdf (42,66KB)

PDFuchw. nr 1108 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (66,00KB)

PDFuchw. nr 1109 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem nr 1.pdf (67,75KB)

PDFuchw. nr 1110 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (68,55KB)

PDFuchw. nr 1111 w sprawie okreslenia szczegolowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujacym niektorymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.pdf (62,64KB)

PDFuchw. nr 1112 w sprawie przyjecia Regulaminu kwalifikowania uczniow do udziału w projekcie pn. ,,Razem mozemy wiecej”.pdf (35,57KB)

PDFuchw. nr 1112 zalacznik.pdf (84,48KB)

PDFuchw. nr 1113 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2013 r..pdf (34,97KB)

PDFuchw. nr 1113 zalacznik nr 1.pdf (172,63KB)

PDFuchw. nr 1113 zalacznik nr 2.pdf (313,33KB)

PDFuchw. nr 1113 zalacznik nr 3.pdf (202,63KB)

PDFuchw. nr 1113 zalacznik nr 4.pdf (182,63KB)

PDFuchw. nr 1114 w sprawie przyjecia Regulaminu imprezy masowej pn. „15 lecie Powiatu Krapkowickiego”, „10 lat partnerstwa polsko – czeskiego”, „Festiwal czeresni” !!!!.pdf (34,98KB)

PDFuchw. nr 1114 zalacznik.pdf (71,36KB)

PDFuchw. nr 1115 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (85,08KB)

PDFuchw. nr 1116 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczacej wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1.01.2013-31.12.2013 r..pdf (38,62KB)

PDFuchw. nr 1116 zalacznik nr 1.pdf (161,93KB)

PDFuchw. nr 1116 zalacznik nr 2.pdf (58,22KB)

PDFuchw. nr 1116 zalacznik nr 3.pdf (54,75KB)

PDFuchw. nr 1116 zalacznik nr 4.pdf (51,90KB)

PDFuchw. nr 1116 zalacznik nr 5.pdf (45,57KB)

PDFuchw. nr 1116 zalacznik nr 6.pdf (51,93KB)

PDFuchw. nr 1117 w sprawie zmiany budzetu powiatu krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf (67,55KB)

PDFuchw. nr 1117 zalacznik nr 2.pdf (46,49KB)

PDFuchw. nr 1118 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf (72,27KB)

PDFuchw. nr 1119 w sprawie zmiany uklasu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf (79,71KB)

PDFuchw. nr 1120 w sprawie zmiany uchwały nr 1083-2014 ZPK w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r..pdf (36,67KB)

PDFuchw. nr 1120 zalacznik.pdf (45,36KB)

PDFuchw. nr 1121 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem nr 1.pdf (78,03KB)

PDFuchw. nr 1121 zalacznik nr 2.pdf (48,05KB)

PDFuchw. nr 1122 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (80,91KB)

PDFuchw. nr 1123 w sprawie zmiany uchw. nr 1028-2014 w sprawie ustalenia zadan i wydatkow powiatu w zakresie kultury, sportu, promocji, oswiaty.pdf (36,07KB)

PDFuchw. nr 1123 zalacznik nr 1.pdf (23,08KB)

PDFuchw. nr 1124 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (76,96KB)

PDFuchw. nr 1125 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf (70,02KB)

PDFuchw. nr 1126 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (84,82KB)

PDFuchw. nr 1127 w sprawie ustalenia odplatnosci za udzial w obozie pilkarskim w dniach 04-08-11.08.2014 r..pdf (35,48KB)

PDFuchw. nr 1128 w sprawie opinii o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciagu drogi DW nr 423.pdf (35,68KB)

PDFuchw. nr 1129 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Krapkowickiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólnikow KCZ.pdf (81,94KB)

PDFuchw. nr 1130 w sprawie zmiany uchw. nr 1105-2014 w sprawie zasad przyznawania dofinans. w ramach programu finansowane z PFRON Aktywny Samorzad.pdf (39,03KB)

PDFuchw. nr 1131 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf (77,83KB)

PDFuchw. nr 1132 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2014-2023 wraz z zalacznikiem nr 2.pdf (50,30KB)

PDFuchw. nr 1132 zalacznik nr 1.pdf (578,23KB)