Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku Górażdży Cement S.A. dotyczącego pozwolenia na budowę dodatkowych rurociągów instalacji9 transportu gorących gazów do młynów cementu nr 1 i 4

BS.6740.251.2014

Krapkowice, dnia 26 czerwca 2014 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 czerwca 2014  r. został złożony wnioseko pozwolenie na budowę dodatkowych rurociągów instalacji transportu gorących gazów do młynów cementu nr 1 i 4 w Chorula na działce nr ewid. gruntów 76/25, której inwestorem jest spółka Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1 . Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112,od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 730 - do 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

z upoważnienia Starosty 

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji Arch. - Bud.