Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

BS.6341.17.2014                                                       Krapkowice, dnia 25 czerwca 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 5 czerwca 2014 r. zostało wszczęte na wniosek

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna od km 1+144 do 3+893”.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                               Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                              Katarzyna Gondek - Jaśkowska