Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego Panu Januszowi Gruzdzis

BS.6341.21.2014                                                              Krapkowice, dnia 17 czerwca 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 17 czerwca 2014 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Krapkowickiego nr ROŚ.6223-20/2000/2001 z dnia 3 grudnia 2001 r. dla Pana Janusza Gruzdzisa na pobór wód powierzchniowych z rzeki Osobłogi dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej, odprowadzanie wód z MEW oraz odbudowę urządzeń wodnych związanych z funkcjonowaniem MEW.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                           Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                           Katarzyna Gondek - Jaśkowska