Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postepowania wodnoprawnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

BS.6341.20.2014                                                                 Krapkowice, dnia 17 czerwca 2014 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 11 czerwca 2014 r. zostało wszczęte na wniosek

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie i likwidację urządzeń wodnych dla inwestycji „Budowa obwodnicy Malnii i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach: bip.powiatkrapkowicki.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6 oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia (Malnia i Chorula)

                                                                             Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                             Katarzyna Gondek - Jaśkowska