Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku Gminy Gogolin dotyczącego pozwolenia na budowę kolektora grawitacyjnego ścików od punktu zlewczego w Gogolinie do sieci kanalizacyjnej w Górażdżach

BS.6740180.2014

Krapkowice, dnia 22 maja 2014 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 maja 2014  r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę kolektora grawitacyjnego ścieków od punktu zlewczego w Gogolinie do sieci kanalizacyjnej w Górażdżach na działkach nr ewid. gruntów obręb Gogolin działki nr 74, 69, 76, 77, 78/1 oraz obręb Górażdże 136/2, 115/35, 134/6, 52/1, 226/6, 227/3, 246/1, 195, 255/1, której inwestorem jest Gmina Gogolin z siedzibą w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6. Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy
ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 730 - do 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

z upoważnienia Starosty 

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji Arch. - Bud.