Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie złożonego przez Górażdże Cement S.A. wniosku o pozwolenie na budowę stanowiska załadunku cementu luzem na samochody z silosów nr 7 i 8 w Choruli przy ul. Cementowej

BS.6740.168.2014

Krapkowice, dnia 12 maja 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 maja 2014  r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stanowiska załadunku cementu luzem z silosów nr 7 i 8 w Choruli na działce nr ewid. gruntów 76/25, której inwestorem jest spółka Górażdże Cement S.A.z siedzibą w Chorula przy ul. Cementowej 1. Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 730 - do 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
 2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

z upoważnienia Starosty 

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji Arch. - Bud.

Metryczka
 • wytworzono:
  12-05-2014
  przez: Grzegorz Morawiec
 • opublikowano:
  12-05-2014 12:04
  przez: Grzegorz Morawiec
 • zmodyfikowano:
  12-05-2014 12:07
  przez: Grzegorz Morawiec
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 2335
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl