Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Rolanda Garusa

BS.6341.15.2014                                                                      Krapkowice, dnia 12 maja 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 30 kwietnia 2014 r. zostało wszczęte na wniosek

Rolanda Garus

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska dla projektowanej myjni bezdotykowej zlokalizowanej przy ul. Kozielskiej 38, na działce o nr ew. 58/5 w Krapkowicach. 

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                                            Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                                                     Henryk Hehmueller