Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania części istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjno -magazynowej w Gogolinie przy ul. Kamiennej na działce nr ewid. gruntów 203/2

BS.6740.118.2014

Krapkowice, dnia 24 kwietnia 2014 r.

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 marca 2014  r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania części istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjno - magazynową, rozbudowę obiektu istniejącego zakładu o halę magazynową w Gogolinie przy ul. Kamiennej na działce nr ewid. gruntów 203/2 z k.m.2 przez Pana Piotra Wotzka PEBIT Piotr Wotzka z siedzibą w Gogolinie przy ul. Wierzbowa 18. Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 730 - do 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

z upoważnienia Starosty 

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji Arch. - Bud.