Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek Bernarda Schreiber

BS.6341.12.2014                                                        Krapkowice, dnia 16 kwietnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 20 marca 2014 r. zostało wszczęte na wniosek

Bernarda Schreiber

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Osobłoga dla potrzeb stawu do hodowli karpia, położonego na dz. 351/4 i 351/5 obręb Pietna.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                   Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                   Katarzyna Gondek - Jaśkowska