Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania na zwolenieni z obowiązku zawarcia w projekcie rozgraniczenia gruntów niektórych informacji

BS.6330.5.2014                                                                          Krapkowice, dnia 8 kwietnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 12 marca 2014 r. zostało wszczęte na wniosek

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w opolu

postępowanie administracyjne, w sprawie zwolnienia z obowiązku zawarcia w projekcie rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych informacji o granicy stałego porostu traw oraz opisu stanu  stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegowej rzeki Osobłoga w km 10+948 – 11+889 w Gminie Strzeleczki na terenie obrębów ewidencyjnych Komorniki i Łowkowice.

 

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

Jednocześnie spełniając wymogi art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uprzejmie informuję, iż powyższa sprawa nie może zostać rozpatrzona w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa, ze względu na skomplikowany charakter sprawy.

Przewiduję rozpatrzenie wniosku w terminie do 30 kwietnia 2014 r. 

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach: bip.powiatkrapkowicki.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Krapkowicach oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia, na tablicy informacyjnej w Komornikach i Łowkowicach.

                                                                           Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                          Katarzyna Gondek - Jaśkowska