Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2014 kwartał I - Kadencja 2010-2014

PDFuchw. nr 1003 w sprawie zatwierdzenia udzielonej dotacji dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole.pdf (40,30KB)

PDFuchw. nr 1004 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem czesci nieruchomosci przy ul. Piastowskiej 40-42 w trybie bezprzetargowym.pdf (42,19KB)

PDFuchw. nr 1005 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wynajecia.pdf (56,26KB)

PDFuchw. nr 1006 w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finansowanie w 2014 r. zadania zwiazanego z dzialalnoscia Powiatowego Zespolu ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci.pdf (35,44KB)

PDFuchw. nr 1007 w sprawie upowaznienia do udziału w NWZ KCZ Starosta i Ryszard Reszczynski.pdf (63,80KB)

PDFuchw. nr 1008 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli.pdf (38,86KB)

PDFuchw. nr 1009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacja projektu z zakresu rozwoju sportu MKS Ruch Zdzieszowice.pdf (35,88KB)

PDFuchw. nr 1010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu rozwoju sportu - LZS Kromolow.pdf (34,73KB)

PDFuchw. nr 1011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu rozwoju sportu - LZS Lowkowiske w Komornikach.pdf (35,07KB)

PDFuchw. nr 1012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu rozwoju sportu MKS Gogolin.pdf (35,44KB)

PDFuchw. nr 1013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zazkresu rozwoju sportu - KS Gorazdze.pdf (35,72KB)

PDFuchw. nr 1014 w sprawie ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok.pdf (34,64KB)

PDFuchw. nr 1014 zalacznik nr 1.pdf (72,76KB)

PDFuchw. nr 1014 zalacznik nr 2.pdf (123,56KB)

PDFuchw. nr 1014 zalacznik nr 3.pdf (73,62KB)

PDFuchw. nr 1015 w sprawie ustalenia warunkow przetagu na sprzedaz nieruchomosci polozonej przy ul.Piastowskiej 40-42.pdf (38,80KB)

PDFuchw. nr 1016 w sprawie ogloszenia przetagu na sprzedaz nieruchomosci polozonej przy ul. Piastowkiej 40-42.pdf (66,27KB)

PDFuchw. nr 1017 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia przetagu na sprzedaz nieruchomosci polozonej przy ul.Piastowskiej 40-42.pdf (37,67KB)

PDFuchw. nr 1018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu ochrony srodowiska- Kamionek.pdf (35,41KB)

PDFuchw. nr 1019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu LZS Dabrowka Gorna.pdf (35,70KB)

PDFuchw. nr 1020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kulturyTowarzysztwo Przyjaciol Mosznej.pdf (36,37KB)

PDFuchw. nr 1021 w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na czlonkow komisji konkursowych opiniujacych oferty w otrwartych konkursach ofert.pdf (52,60KB)

PDFuchw. nr 1022 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem nr 1.pdf (69,92KB)

PDFuchw. nr 1022 zalacznik nr 2.pdf (54,17KB)

PDFuchw. nr 1023 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (86,49KB)

PDFuchw. nr 1024 w sprawie wyrazenia zgody na wynajecie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia mieszczacego się w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1.pdf (36,75KB)

PDFuchw. nr 1025 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu czesci nieruchomosci przeznaczonej do wynajecia.pdf (51,05KB)

PDFuchw. nr 1026 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli [...] plan dofinans. doskonalenia.pdf (52,19KB)

PDFuchw. nr 1027 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.pdf (34,48KB)

PDFuchw. nr 1028 w sprawie ustalenia zadan i wydatkow powiatu w zakresie kultury, sportu, promocji, oswiaty.pdf (35,88KB)

PDFuchw. nr 1028 zalacznik nr 1 - kontakty zagraniczne.pdf (22,70KB)

PDFuchw. nr 1028 zalacznik nr 2- kultura, biblioteki, zabytki.pdf (26,15KB)

PDFuchw. nr 1028 zalacznik nr 3 - szkoły artystyczne.pdf (19,81KB)

PDFuchw. nr 1028 zalacznik nr 4 spoldzielnie socjalne.pdf (20,11KB)

PDFuchw. nr 1028 zalacznik nr 5- sport.pdf (22,19KB)

PDFuchw. nr 1028 zalacznik nr 6 - kolonie i obozy, dzialalnosc pozostala.pdf (20,35KB)

PDFuchw. nr 1029 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego wraz z zalacznikami.pdf (73,12KB)

PDFuchw. nr 1030 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (67,48KB)

PDFuchw. nr 1031 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (82,88KB)

PDFuchw. nr 1032 w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finansowanie w 2014 projektu pn. Be healthy be active realizowane przez ZS. J.Kilinskiego.pdf (36,00KB)

PDFuchw. nr 1033 w sprawie wyboru wnioskow o dofinansowanie inwestycji z zakresy ochrony sodowiska oraz udzielenia dotacji [...].pdf (37,99KB)

PDFuchw. nr 1033 zalacznik.pdf (40,47KB)

PDFuchw. nr 1034 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza przekazanej przez powiat dotacji tytulem dofinansowania kosztow działalnosci WTZ w 2013 r..pdf (40,28KB)

PDFuchw. nr 1035 w sprawie okreslenia podziału dotacji przyznanej przez powiat tytulem dofinansowania kosztow działalnosci WTZ w 2014 r..pdf (40,38KB)

PDFuchw. nr 1035 zalacznik.pdf (42,34KB)

PDFuchw. nr 1036 w sprawie opinii na realizację inwestycji drogowej “Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – Przysiołek Posilek”.pdf (45,41KB)

PDFuchw. nr 1037 w sprawie opracowania planu prac związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w 2014 roku.pdf (49,67KB)

PDFuchw. nr 1038 w sprawie przyjecia regulaminu otwartych konkursow ofert na realizacje zadan publicznych realizaowanych przez org. pozarzadowe oraz inne uprawnione podmioty [...].pdf (36,92KB)

PDFuchw. nr 1038 zalacznik - regulamin.pdf (65,36KB)

PDFuchw. nr 1038 zalacznik do zalacznika.pdf (69,97KB)

PDFuchw. nr 1039 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych powiatu w obszarze zadan na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (42,51KB)

PDFuchw. nr 1039 zalacznik.pdf (75,91KB)

PDFuchw. nr 1039 zalacznik do zalacznika.pdf (55,89KB)

PDFuchw. nr 1040 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych powiatu w obszarze ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodnicznego.pdf (42,59KB)

PDFuchw. nr 1040 zalacznik.pdf (76,47KB)

PDFuchw. nr 1040 zalacznik do zalacznika.pdf (47,28KB)

PDFuchw. nr 1041 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych powiatu w obszarze kultury, sztuki, ochrony dobr kultury.pdf (36,84KB)

PDFuchw. nr 1041 zalacznik.pdf (78,24KB)

PDFuchw. nr 1041 zalacznik do zalacznika.pdf (47,19KB)

PDFuchw. nr 1042 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych powiatu w obszarze nauki, szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgmin., edukacji, oswiaty.pdf (42,80KB)

PDFuchw. nr 1042 zalacznik.pdf (81,19KB)

PDFuchw. nr 1042 zalacznik do zalacznika.pdf (45,75KB)

PDFuchw. nr 1043 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf (79,07KB)

PDFuchw. nr 1044 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2014 roku- Starosta Krapkowicki.pdf (42,50KB)

PDFuchw. nr 1045 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2014 roku - PINB.pdf (44,49KB)

PDFuchw. nr 1046 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2014 roku - Komendant Strazy Pozarnej.pdf (45,49KB)

PDFuchw. nr 1047 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2014 roku - PUP.pdf (44,58KB)

PDFuchw. nr 1048 w sprawie zaopiniowania propozycji Gminy Zdzieszowice, w sprawie zaliczenia do kategorii drog gminnych odcinka drogi, polozonego na terenie Gminy Zdzieszowice - ulica Kosciuszki.pdf (36,35KB)

PDFuchw. nr 1049 w sprawie wstrzymania naboru wnioskow o udzielenie dotacji celowej w roku 2014.pdf (36,42KB)

PDFuchw. nr 1050 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (70,87KB)

PDFuchw. nr 1050 zalacznik nr 3.pdf (54,11KB)

PDFuchw. nr 1051 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf (85,69KB)

PDFuchw. nr 1052 w sprawie zatrudnienie dyrektor DPS Anna w Krapkowicach.pdf (35,02KB)

PDFuchw. nr 1053 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z przeznaczeniem na organizacje XXXI Krapkowickiego Biegu Ulicznego 2013.pdf (35,65KB)

PDFuchw. nr 1054 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf (75,87KB)

PDFuchw. nr 1054 zalacznik nr 3.pdf (60,33KB)

PDFuchw. nr 1055 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (87,53KB)

PDFuchw. nr 1056 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf (74,95KB)

PDFuchw. nr 1057 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023 wraz z zalacznikiem nr 2.pdf (51,76KB)

PDFuchw. nr 1057 zalacznik nr 1.pdf (1,05MB)

PDFuchw. nr 1058 w sprawie przyjecia rocznego sprawozdania z dzialalnosci rehabilitacyjnej i wykorzystania srodków finansowych WTZ.pdf (35,46KB)

PDFuchw. nr 1058 zalacznik.pdf (167,65KB)

PDFuchw. nr 1059 w sprawie podzialu srodkow PFRON na dziaalnosc Warsztatu Terapii Zajeciowej w Krapkowicach w 2014 roku.pdf (41,03KB)

PDFuchw. nr 1059 zalacznik.pdf (47,20KB)

PDFuchw. nr 1060 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 1037 ZPK w sprawie opracowania planu prac związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w 2014 r..pdf (51,61KB)

PDFuchw. nr 1061 w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie w trybie bezprzetagowym czesci nieruchomosci polozonej przy ul. Piastowskiej 40-42 VEOLIA.pdf (42,66KB)

PDFuchw. nr 1062 w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonej do wydzierzawienia.pdf (41,84KB)

PDFuchw. nr 1062 zalacznik.pdf (32,57KB)

PDFuchw. nr 1063 w sprawie przyjecia regulaminu konkursu pn. Czeresniowy przysmak.pdf (35,67KB)

PDFuchw. nr 1063 zalacznik.pdf (386,30KB)

PDFuchw. nr 1064 w sprawie powolania oraz ustalenia skladu osobowego Komisji Konkursowej w obszarze nauki, szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, edukacji, oswiaty i wychowania.pdf (38,28KB)

PDFuchw. nr 1065 w sprawie powolania oraz ustalenia skladu osobowego Komisji Konkursowej w obszarze zadan na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (37,89KB)

PDFuchw. nr 1066 w sprawie powolania oraz ustalenia skladu osobowego Komisji Konkursowej w obszarze kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego.pdf (37,78KB)

PDFuchw. nr 1067 w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w obszarze ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf (39,00KB)

PDFuchw. nr 1068 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego wraz zalacznik nr 1.pdf (69,92KB)

PDFuchw. nr 1068 zalacznik nr 2.pdf (45,76KB)

PDFuchw. nr 1069 w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego wraz z zalacznikiem.pdf (77,94KB)

PDFuchw. nr 1070 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2013 rok wraz z zalaczikiem nr 1.pdf (50,92KB)

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 1 - zalacznik do zalacznika nr 1 - Wykorzystanie dotacji udzielonych 2013.pdf (83,69KB)

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 1- cz. 1 - dochody 31.12.2013.pdf (100,08KB)

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 1- cz. 2 - wydatki 31.12.2013.pdf (195,21KB)

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 1- cz. 3 informacja opisowa.pdf (166,97KB)

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 1- cz. 4 wykaz jedn.budzet. o których mowa art 223.pdf (60,91KB)

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 1- cz. 5 stopien realizacji przedsiewziec.pdf (78,59KB)

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 1- cz. 6 SPRAWOZDANIE z umorzenia 2012.pdf (52,51KB)

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 2 - Stan mienia za 2013.pdf (167,30KB)

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 2 - zalacznika do załacznika - do informacji o stanie mienia.pdf (50,95KB)