Przejdź do treści strony WCAG

Rok 2014 kwartał I - Kadencja 2010-2014

PDFuchw. nr 1003 w sprawie zatwierdzenia udzielonej dotacji dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole.pdf

PDFuchw. nr 1004 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem czesci nieruchomosci przy ul. Piastowskiej 40-42 w trybie bezprzetargowym.pdf

PDFuchw. nr 1005 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wynajecia.pdf

PDFuchw. nr 1006 w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finansowanie w 2014 r. zadania zwiazanego z dzialalnoscia Powiatowego Zespolu ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci.pdf

PDFuchw. nr 1007 w sprawie upowaznienia do udziału w NWZ KCZ Starosta i Ryszard Reszczynski.pdf

PDFuchw. nr 1008 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli.pdf

PDFuchw. nr 1009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacja projektu z zakresu rozwoju sportu MKS Ruch Zdzieszowice.pdf

PDFuchw. nr 1010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu rozwoju sportu - LZS Kromolow.pdf

PDFuchw. nr 1011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu rozwoju sportu - LZS Lowkowiske w Komornikach.pdf

PDFuchw. nr 1012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zakresu rozwoju sportu MKS Gogolin.pdf

PDFuchw. nr 1013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu z zazkresu rozwoju sportu - KS Gorazdze.pdf

PDFuchw. nr 1014 w sprawie ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok.pdf

PDFuchw. nr 1014 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 1014 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 1014 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 1015 w sprawie ustalenia warunkow przetagu na sprzedaz nieruchomosci polozonej przy ul.Piastowskiej 40-42.pdf

PDFuchw. nr 1016 w sprawie ogloszenia przetagu na sprzedaz nieruchomosci polozonej przy ul. Piastowkiej 40-42.pdf

PDFuchw. nr 1017 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia przetagu na sprzedaz nieruchomosci polozonej przy ul.Piastowskiej 40-42.pdf

PDFuchw. nr 1018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu ochrony srodowiska- Kamionek.pdf

PDFuchw. nr 1019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu LZS Dabrowka Gorna.pdf

PDFuchw. nr 1020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kulturyTowarzysztwo Przyjaciol Mosznej.pdf

PDFuchw. nr 1021 w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na czlonkow komisji konkursowych opiniujacych oferty w otrwartych konkursach ofert.pdf

PDFuchw. nr 1022 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem nr 1.pdf

PDFuchw. nr 1022 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 1023 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 1024 w sprawie wyrazenia zgody na wynajecie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia mieszczacego się w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1.pdf

PDFuchw. nr 1025 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu czesci nieruchomosci przeznaczonej do wynajecia.pdf

PDFuchw. nr 1026 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli [...] plan dofinans. doskonalenia.pdf

PDFuchw. nr 1027 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.pdf

PDFuchw. nr 1028 w sprawie ustalenia zadan i wydatkow powiatu w zakresie kultury, sportu, promocji, oswiaty.pdf

PDFuchw. nr 1028 zalacznik nr 1 - kontakty zagraniczne.pdf

PDFuchw. nr 1028 zalacznik nr 2- kultura, biblioteki, zabytki.pdf

PDFuchw. nr 1028 zalacznik nr 3 - szkoły artystyczne.pdf

PDFuchw. nr 1028 zalacznik nr 4 spoldzielnie socjalne.pdf

PDFuchw. nr 1028 zalacznik nr 5- sport.pdf

PDFuchw. nr 1028 zalacznik nr 6 - kolonie i obozy, dzialalnosc pozostala.pdf

PDFuchw. nr 1029 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 1030 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 1031 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 1032 w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finansowanie w 2014 projektu pn. Be healthy be active realizowane przez ZS. J.Kilinskiego.pdf

PDFuchw. nr 1033 w sprawie wyboru wnioskow o dofinansowanie inwestycji z zakresy ochrony sodowiska oraz udzielenia dotacji [...].pdf

PDFuchw. nr 1033 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 1034 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza przekazanej przez powiat dotacji tytulem dofinansowania kosztow działalnosci WTZ w 2013 r..pdf

PDFuchw. nr 1035 w sprawie okreslenia podziału dotacji przyznanej przez powiat tytulem dofinansowania kosztow działalnosci WTZ w 2014 r..pdf

PDFuchw. nr 1035 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 1036 w sprawie opinii na realizację inwestycji drogowej “Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – Przysiołek Posilek”.pdf

PDFuchw. nr 1037 w sprawie opracowania planu prac związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w 2014 roku.pdf

PDFuchw. nr 1038 w sprawie przyjecia regulaminu otwartych konkursow ofert na realizacje zadan publicznych realizaowanych przez org. pozarzadowe oraz inne uprawnione podmioty [...].pdf

PDFuchw. nr 1038 zalacznik - regulamin.pdf

PDFuchw. nr 1038 zalacznik do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 1039 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych powiatu w obszarze zadan na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf

PDFuchw. nr 1039 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 1039 zalacznik do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 1040 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych powiatu w obszarze ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodnicznego.pdf

PDFuchw. nr 1040 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 1040 zalacznik do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 1041 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych powiatu w obszarze kultury, sztuki, ochrony dobr kultury.pdf

PDFuchw. nr 1041 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 1041 zalacznik do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 1042 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych powiatu w obszarze nauki, szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgmin., edukacji, oswiaty.pdf

PDFuchw. nr 1042 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 1042 zalacznik do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 1043 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 1044 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2014 roku- Starosta Krapkowicki.pdf

PDFuchw. nr 1045 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2014 roku - PINB.pdf

PDFuchw. nr 1046 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2014 roku - Komendant Strazy Pozarnej.pdf

PDFuchw. nr 1047 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2014 roku - PUP.pdf

PDFuchw. nr 1048 w sprawie zaopiniowania propozycji Gminy Zdzieszowice, w sprawie zaliczenia do kategorii drog gminnych odcinka drogi, polozonego na terenie Gminy Zdzieszowice - ulica Kosciuszki.pdf

PDFuchw. nr 1049 w sprawie wstrzymania naboru wnioskow o udzielenie dotacji celowej w roku 2014.pdf

PDFuchw. nr 1050 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf

PDFuchw. nr 1050 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 1051 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 1052 w sprawie zatrudnienie dyrektor DPS Anna w Krapkowicach.pdf

PDFuchw. nr 1053 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z przeznaczeniem na organizacje XXXI Krapkowickiego Biegu Ulicznego 2013.pdf

PDFuchw. nr 1054 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikiem 1,2.pdf

PDFuchw. nr 1054 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 1055 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 1056 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 1057 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023 wraz z zalacznikiem nr 2.pdf

PDFuchw. nr 1057 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 1058 w sprawie przyjecia rocznego sprawozdania z dzialalnosci rehabilitacyjnej i wykorzystania srodków finansowych WTZ.pdf

PDFuchw. nr 1058 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 1059 w sprawie podzialu srodkow PFRON na dziaalnosc Warsztatu Terapii Zajeciowej w Krapkowicach w 2014 roku.pdf

PDFuchw. nr 1059 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 1060 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 1037 ZPK w sprawie opracowania planu prac związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w 2014 r..pdf

PDFuchw. nr 1061 w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie w trybie bezprzetagowym czesci nieruchomosci polozonej przy ul. Piastowskiej 40-42 VEOLIA.pdf

PDFuchw. nr 1062 w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonej do wydzierzawienia.pdf

PDFuchw. nr 1062 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 1063 w sprawie przyjecia regulaminu konkursu pn. Czeresniowy przysmak.pdf

PDFuchw. nr 1063 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 1064 w sprawie powolania oraz ustalenia skladu osobowego Komisji Konkursowej w obszarze nauki, szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, edukacji, oswiaty i wychowania.pdf

PDFuchw. nr 1065 w sprawie powolania oraz ustalenia skladu osobowego Komisji Konkursowej w obszarze zadan na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf

PDFuchw. nr 1066 w sprawie powolania oraz ustalenia skladu osobowego Komisji Konkursowej w obszarze kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego.pdf

PDFuchw. nr 1067 w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w obszarze ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf

PDFuchw. nr 1068 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego wraz zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 1068 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 1069 w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 1070 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2013 rok wraz z zalaczikiem nr 1.pdf

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 1 - zalacznik do zalacznika nr 1 - Wykorzystanie dotacji udzielonych 2013.pdf

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 1- cz. 1 - dochody 31.12.2013.pdf

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 1- cz. 2 - wydatki 31.12.2013.pdf

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 1- cz. 3 informacja opisowa.pdf

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 1- cz. 4 wykaz jedn.budzet. o których mowa art 223.pdf

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 1- cz. 5 stopien realizacji przedsiewziec.pdf

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 1- cz. 6 SPRAWOZDANIE z umorzenia 2012.pdf

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 2 - Stan mienia za 2013.pdf

PDFuchw. nr 1070 zalacznik nr 2 - zalacznika do załacznika - do informacji o stanie mienia.pdf