Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

BS.6341.9.2014                                                                Krapkowice, dnia 25 marca 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 17 marca 2014 r. zostało wszczęte na wniosek

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział w Zabrzu

Zakład w Opolu, 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 2

postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście gazociągiem średniego ciśnienia, o średnicy 200 mm przewiertem sterowanym pod dnem rzeki Odra w km 134+240 jej biegu na działce nr 1/1 k.m. 2 obręb Chorula i działce nr 928 k.m. 1 obręb Dąbrówka Górna.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                               Katarzyna Gondek - Jaśkowska