Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek FPHU Daniel Chrzan

BS.6341.5.2014                                                         Krapkowice, dnia 12 marca 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 28 lutego 2014 r. zostało wszczęte na wniosek

FPHU Daniel Chrzan

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  • odprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu zagospodarowania projektowanego budynku handlowo-usługowego ze stacją kontroli pojazdów, stacją obsługi urządzeń diagnostycznych i zapleczem socjalnym w Krapkowicach przy ul. 3 Maja,
  • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zagospodarowania projektowanego budynku handlowo-usługowego ze stacji kontroli pojazdów, stacją obsługi urządzeń diagnostycznych i zapleczem socjalnym w Krapkowicach przy ul. 3 Maja do rowu na działce nr 20/4 w km 0+130,
  • budowę urządzenia wodnego – wylotu W-1 w km 0+130 rowu na działce 20/4 obręb Krapkowice.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                              Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                              Katarzyna Gondek - Jaśkowska