Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek FPHU Daniel Chrzan

BS.6341.5.2014                                                         Krapkowice, dnia 12 marca 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 28 lutego 2014 r. zostało wszczęte na wniosek

FPHU Daniel Chrzan

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • odprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu zagospodarowania projektowanego budynku handlowo-usługowego ze stacją kontroli pojazdów, stacją obsługi urządzeń diagnostycznych i zapleczem socjalnym w Krapkowicach przy ul. 3 Maja,
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zagospodarowania projektowanego budynku handlowo-usługowego ze stacji kontroli pojazdów, stacją obsługi urządzeń diagnostycznych i zapleczem socjalnym w Krapkowicach przy ul. 3 Maja do rowu na działce nr 20/4 w km 0+130,
 • budowę urządzenia wodnego – wylotu W-1 w km 0+130 rowu na działce 20/4 obręb Krapkowice.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                              Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                              Katarzyna Gondek - Jaśkowska

Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2014
  przez: Anna Piosek
 • opublikowano:
  12-03-2014 13:18
  przez: Anna Piosek
 • zmodyfikowano:
  12-03-2014 13:20
  przez: Anna Piosek
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 2502
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl