Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę Gminy Gogolin w sprawie budowy kanału ciśnieniowego ścieków do pompowni P-5 „Schongau” do punku zlewczego w Gogolinie

BS.6740.65.2014

Krapkowice, dnia 26 lutego 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 lutego 2014  r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę kanału ciśnieniowego ścieków do pompowni P-5 „Schongau” do punku zlewczego w Gogolinie na działkach nr 1387/38, 1392, 1388/5, 1388/9, 338/2 k.m.4; 265, 259/5, 213 k.m.3, 1 k.m.1, 72, 71, 70, 74 k.m.2 oraz Górażdżach na działce nr 255/1 k.m.3. Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 730 - do 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

z upoważnienia Starosty 

 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej