Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert 2014

uchw. nr 1104 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r.

uchw. nr 1104 zalacznik

zaktualizowany harmonogram

zaktualizowana kalkulacja

DOCuchw. nr 1090 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadan w obszarze nauki, szkolnictwtwa, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r..doc (39,00KB)

DOCuchw. nr 1091 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadan w obszarze ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 r..doc (42,00KB)

DOCsprawozdanie program wspołpracy z 2013 rok.doc (375,50KB)

uchw. nr 1083 w sprawie ofert i przynania dotacji na realizacje zadan w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w 2014 r.

uchw. nr 1083 zalacznik

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - ochrona środowiska

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna i sport

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - edukacyjna opieka wychowawcza

ZŁOŻONE OFERTY

Ogłoszenie konkursu ofert w obszarze zadań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała nr 1042 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załącznik do uchwały

Ogłoszenie konkursu ofert w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 1041 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załącznik do uchwały

Ogłoszenie konkursu ofert w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Uchwała nr 1040 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Załącznik do uchwały

Ogłoszenie konkursu ofert w obszarze nauki, szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, edukacji, oświaty i wychowania

Uchwała nr 1042 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w obszarze nauki, szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, edukacji, oświaty i wychowania

Załącznik do uchwały
 

DOCREGULAMIN OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT.doc (62,00KB)

Wzór ogłoszenia

Oświadczenie

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny formalnej

Karta oceny formalnej 2

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego – Wniosek

Wzór-umowy