Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia z 2014 r.

PDF86_2014-12-31 w spr. zmiany zarządzenia w spr. regulaminu Wynagradzania pracowników starostwa.pdf (768,97KB)
PDF85_2014-12-31 w spr. zm. zarz. w spr. oragnizacji Stałego Dyżuru Starosty Krapk..pdf (106,02KB)
PDF84_2014-12-31 w spr. wprowadzenia procedury samooceny systemu kontroli zarządczej.pdf (255,88KB)
PDF83_2014-12-31 w spr. zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (450,62KB)
PDF82_2014-12-31 w spr. funkcjonowania kontroli zarządczej w starostwie i jednostkach organizacyjnych.pdf (713,77KB)
PDF81_2014-12-31 w spr. zm. zarządz. w spr. wprowadzenia Planu wykorzystania podmiotów leczniczych.pdf (108,96KB)
PDF80_2014-12-31 w spr. zmiany Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (96,73KB)
PDF79_2014-12-31 w spr. zmiany Zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.1.2014.pdf (98,38KB)
PDF78_2014-12-01 w spr. wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty.pdf (97,16KB)
PDF77_2014-12-15 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r..pdf (96,32KB)
PDF76_2015-12-10 w spr. przeprowadzenia kontroli problemowej zadań oc w UMiG Krapkowice.pdf (112,43KB)
PDF75_2014-12-10 w spr. zmiany Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (97,42KB)
PDF74_2014-12-10 w spr. zmiany dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf (96,06KB)
PDF73_2014-12-5 w spr. kontroli zadań obronnych przez KCZ Sp. z o.o.pdf (101,07KB)
PDF72_2014-12-05 w spr. zmiany dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf (94,45KB)
PDF71_2014-12-05 w spr. powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kozielskiej.pdf (100,82KB)
PDF70_2014-12-05 w spr. ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kozielskiej.pdf (183,10KB)
PDF69a_2014-12-01 w spr. wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty.pdf (97,05KB)
PDF69_2014-11-28 w spr. zmiany dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf (97,24KB)
PDF68_2014-11-25 w spr. wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego.pdf (110,50KB)
PDF67_2014-11-21 w spr. wprowadzenia Planu ewakuacji _przyjęcia_ ludności, zwierząt i mienia -II stopień.pdf (112,63KB)
PDF66_2014-11-21 w spr. zatwierdzenia „Planu operacyjnego ochrony przed powodzią Powiatu Krapkowickiego”.pdf (111,07KB)

PDF65_2014-11-21 w spr. wprowadzenia Planu ewakuacji _przyjęcia_ ludności, zwierząt i mienia -III stopień.pdf (112,29KB)
PDF64_2014-11-14 w spr. powłania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014r.pdf (96,25KB)
PDF63_2014-11-14 w spr. powołania komisji przetargoweja - eksperci.pdf (95,52KB)

PDF62a_2014-11-03 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor w IM.pdf (108,15KB)
PDF62_2014-11-07 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf (95,45KB)
PDF61_2014-10-27 w spr. powołania zespołów do sprawdzenia skałdów kart do głosowania.pdf (112,85KB)
PDF60_2014-10-23 w spr. powłania przewodniczącego komisji Inwentaryzacyjnej w 2014 r.pdf (95,83KB)
PDF59_2014-10-10 w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg.pdf (108,47KB)
PDF58_2014-10-10 w spr.przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (64,49KB)
PDF57_2014-10-08 w spr. sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży.pdf (165,31KB)
PDF56_2014-04-24 w spr. zmiany zarządzenia AO.120.1.2014 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych.pdf (98,54KB)
PDF55_2014-10-02 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf (95,79KB)

PDF54_2014-10-02 w spr. przeprowadzenia kontroli.pdf (104,99KB)
PDF53_2014-10-02 w spr.zmiany zarządzenia w spr. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.pdf (100,38KB)
PDF52_2014-10-02 w spr. powołania komisji likwidacyjnej.pdf (99,28KB)
PDF51_2014-09-22 w spr. maksymalnej wysokości Nagrody Starosty Krapkowickiego dla nauczycieli na rok 2014.pdf (102,28KB)

PDF50_2014-09-22 w spr. wyznaczenia osoby do kontroli beneficjentów Aktywny Samorząd.pdf (111,41KB)
 

PDF49_2014-09-09 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na podinspektora w Wydziale IM.pdf (109,34KB)
PDF48_2014-09-04 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf (97,33KB)
PDF47_2014-08-29 w spr. zmiany polityki rachunkowości.pdf (99,79KB)
PDF46_2014-08-27 w spr. zmiany Zarządzenia Starosty Krapkowickiego nr Or.0135-332010 z dnia 12.04.2010 r.pdf (103,14KB)

PDF45_2014-08-26 w spr. powołania komisji przetargowej - dostawa 500 szt. zestawów komp.pdf (107,97KB)

PDF44_2014-08-13 w spr. powołania komisji przetargowej przebudowa drogi Błażejowice - Smolarnia.pdf (108,50KB)

PDF43_2013-08-04 w spr.dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf (95,53KB)

PDF42_2014-07-25 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na podinspektora w Wydziale GK.pdf (107,97KB)

PDF41_2014-07-21 w spr. zmianay zarzadzenia w spr. PZZK.pdf (99,39KB)

PDF40_2014-07-21 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf (253,59KB)

PDF39_2014-07-01 w spr, powoalnia Komisji przetargowej - przebudowa chodnika-Ligonia.pdf (108,91KB)

PDF38_2014-07-01 w spr. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.pdf (241,00KB)
PDF37_2014-07-01 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf (97,44KB)
PDF36_2014-07-01 w spr. zmiany zarządzenia AO.120.38.2012 - w spr. polityki rachunkowości.pdf (98,71KB)

PDF35_2014-07-01 w spr. zmiany zarządzenia AO.120.3.2013 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych.pdf (97,58KB)

PDF34_2014-06-16 w spr.zmiany zarządzenia Nr AO.120.9.2012 w spr. zadań wydziałów.pdf (117,04KB)

PDF33_2014-06-16 w spr. zmiany Zarzadzenia AO.120.122.2012 - PZZK.pdf (123,88KB)

PDF32_2014-06-16 w spr. zm. Zarz. w spr. realziacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie w 2014 r.pdf (109,87KB)
PDF31_2014-06-11 w spr. powołania Komisji przetargowej - przebudowa drogi.pdf (109,27KB)

PDF30_2014-05-30 w spr. powołania komisji w celu wyłączenia materiałów z zasobu PODGiK.pdf (101,62KB)
PDF28_2014-05-26 w spr. zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (108,35KB)

PDF27_2014-05-26 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor GK.pdf (109,13KB)

PDF29_2014-05-29 w spr. zarządzenia wyborów przedstawiciela pracowników SP w Krapkowicach.pdf (109,53KB)

PDF26_2014-05-26 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej w projekcie pn.Razem możemy więcej.pdf (99,23KB)

PDF25_2014-05-23 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2014 r.pdf (96,49KB)

PDF24_2014-05-23 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - podinspektor Fn.pdf (108,79KB)

PDF23_2014-05-23 w spr. zmiany polityki rachunkowości w starostwie.pdf (99,28KB)

PDF22_2014-05-21 w spr. powołania Komisji przetargowej - usługi edukacyjne.pdf (109,09KB)

PDF21_2014-05-19 w spr. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin powiatu krapkowickiego.pdf (95,64KB)

PDF20_2014-05-17 w spr. ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin powiatu krapkowickiego.pdf (99,83KB)

PDF19_2014-04-24 w spr.zmiany zarzadzenia nr 121-2012 w spr. powołania, organizacji i funkcjonowania PCZK.pdf (97,95KB)

PDF18_2014-04-24 w sp. zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (96,01KB)

PDF17_2014-04-24 w spr. zm. AO.120.1.2014 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych w 2014 r.pdf (97,82KB)

PDF16_2014-03-27 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na podinspektora w Wydziale Fn.pdf (107,79KB)

PDF15_2014-03-27 w spr. ustalenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników SP w Krapkowicach.pdf (430,69KB)

PDF14_2014-03-20 w spr. powołania komisji konkursowej Turniej Wiedzy pożarniczej.pdf (116,48KB)
PDF13_2014-03-20 w spr. dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2014 r.pdf (102,52KB)

PDF12_2014-03-07 w spr. powołania komisji przetargowej - remont cząstkowy dró powiatowych.pdf (108,05KB)

PDF11a_2014-02-27 w spr. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie krapkowickim w 2014 r.pdf (111,91KB)
PDF11_2014-02-27 w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS ANNA.pdf (97,98KB)
PDF10_2014-02-10 w spr.zm. AO.120.8.2014 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - Dyrektor DPS ANNA.pdf (96,85KB)
PDF9_2014-01-21 w spr.zmiany Zarządzenia nr AO.120.153.2012 - dostęp do systemu Kadry i Płace.pdf (85,46KB)
PDF8_2014-01-21 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - Dyrektor DPS ANNA.pdf (106,07KB)
PDF7_2014-01-21 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - Dyrektor RW.pdf (109,06KB)
PDF6_2014-01-21 w spr. realizacji zadań OC w Powiecie Krapkowickim w 2014 r.pdf (107,34KB)
PDF5_2014-01-02 w spr. zatwierdzenia Planu pracy na 2014 r.pdf (110,30KB)
PDF4_2014-01-02 w spr. zatwierdzenia Planów kontroli na 2014 r.pdf (104,13KB)
PDF3_2014-01-02 w spr. zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2014.pdf (96,51KB)
PDF2_2014-01-21 w spr. ustalenia dni wolnych za 3 maja i 1 listopada 2014 r.pdf (103,06KB)
PDF1_2014-01-10 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego SP w Krapkowicach w 2014 r.pdf (97,03KB)