Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postepowania wodnoprawnego na wniosek Gminy Strzeleczki

BS.6341.39.2013                                                     Krapkowice, dnia 15 stycznia 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 30 grudnia 2013 r. zostało wszczęte na wniosek

Gminy Strzeleczki

postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór, odprowadzanie, piętrzenie i gromadzenie wód śródlądowych dla potrzeb istniejącego stawu rybnego zlokalizowanego na działce nr 233/32 obręb Dobra.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                  Z up. Starsoty Krapkowickiego

                                                                                 Katarzyna Gondek - Jaśkowska