Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2013 kwartał IV - Kadencja 2010-2014

PDFuchw. nr 912 w sprawie wyboru i przyznania srodkow w ramach pilotazowego programu Aktywny Samorzad w ramach modułu I obszar A zadanie 2 oraz modulu I obszar D.pdf

PDFuchw. nr 912 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 913 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 914 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 915 w sprawie upowaznienia dyrektora DPS ANNA w Krapkowicach do dokonywania przeniesien wydatkow w 2013 r..pdf

PDFuchw. nr 916 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytulu umow, ktorych wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy - dyr.DPS.pdf

PDFuchw. nr 917 w sprawie zmiany uchwaly nr 880-2013 w sprawie powolania komisji przetagowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaz nieruchomosci ul.Sadowa 16.pdf

PDFuchw. nr 918 w sprawie zmiany uchwaly nr 882-2013 w sprawie powolania komisji przetagowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaz nieruchomosci ul.Sadowa 20.pdf

PDFuchw. nr 919 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 920 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFuchw. nr 920 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 921 w sprawie przyjecia Regulaminu Powiatowej Olimpiady Ekologicznej.pdf

PDFuchw. nr 921 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 922 w sprawie zmiany uchwały Nr 855-2013 w sprawie opracowania planu prac zwiazanych z zarzadzaniem drogami powiatowymi w 2013 roku.pdf

PDFuchw. nr 923 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu.pdf

PDFuchw. nr 924 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajecia.pdf

PDFuchw. nr 925 w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 423 w miejsc. Obrowiec.pdf

PDFuchw. nr 925 Zalacznik Nr 1 do opinii.pdf

PDFuchw. nr 926 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania sportu - MKS Gogolin.pdf

PDFuchw. nr 927 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu -Choragiew Opolska ZHP w Opolu – Hufiec K-ce.pdf

PDFuchw. nr 928 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 928 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 929 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 930 w sprawie wyrazenia zgody na wynajecie w trybie bezprzetargowym firmie „Inparco”garazu połozonego w Krapkowicach na ul. Staszica 8.pdf

PDFuchw. nr 931 w sprawie zmiany uchwaly Nr 645-2013 w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji- zmiana preliminarza.pdf

PDFuchw. nr 932 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 932 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 932 zalacznik nr 4.pdf

PDFuchw. nr 933 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 934 w sprawie podania do publicznej wiadomosci kwartalnej informacji dot. wykonania budzetu powiatu od dnia 1 stycznia do dnia 30 wrzesnia r..pdf

PDFuchw. nr 934 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 934 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 935 w sprawie zmiany uchwaly Nr 922-2013 ZPK w sprawie opracowania planu prac związanych z zarzadzaniem drogami powiatowymi w 2013 r..pdf

PDFuchw. nr 936 w sprawie cofniecia upowaznienia Dyrektorowi PPP do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2013 r..pdf

PDFuchw. nr 937 w sprawie cofniecia upowaznienia Dyrektorowi ZSS im. Juliana Tuwima do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2013 roku.pdf

PDFuchw. nr 938 w sprawie cofniecia upowaznienia Dyrektorowi ZSZ im.Piastow Opolskich w Krapkowicach do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2013 roku.pdf

PDFuchw. nr 939 w sprawie cofniecia upowaznienia Dyrektorowi ZS im. Jana Kilinskiego w Krapkowicach do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2013 r..pdf

PDFuchw. nr 940 w sprawie cofniecia upowaznienia Dyrektorowi ZS im.Jana Pawła II w Zdzieszowicach do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2013 r..pdf

PDFuchw. nr 941 w sprawie przedstawienia RIO i Radzie PK projektu uchwały budzetowej na 2014 rok wraz z materialami informacyjnymi.pdf

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 - dochody i wydatki z zakresu adm. rzadowej.pdf

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 - dochody i wydatki zwiazane z real. zadan adm. rzadowej.pdf

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 - plan dochodow rachunkow dochodowych jedn.oswiatowych.pdf

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 - zestawienie dotacji celowych.pdf

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 dochody z oplat i kar pienieznych.pdf

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 dochody.pdf

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 przychody i rozchody.pdf

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 wydatki majatkowe.pdf

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 wydatki.pdf

PDFuchw. nr 941 zalacznik nr 1 - uchwala Rady - uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok.pdf

PDFuchw. nr 941 zalacznik nr 2 uzasadnienie do projetu uchwaly budzetowej.pdf

PDFuchw. nr 941 zalacznik nr 3 - przewidywane wykonanie dochodow i wydatkow budzetu.pdf

PDFuchw. nr 941 zalacznik nr 4 - informacja o sytuacji finansowej budzetu.pdf

PDFuchw. nr 942 w sprawie przedlozenia RIO i Radzie PK wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023.pdf

PDFuchw. nr 942 zalacznik nr 1 - uchwala Rady w sprawie WPF.pdf

PDFuchw. nr 942 zalacznik nr 3 do zalacznika nr 1 - Objasnienia przyjetych wartosci w WPF.pdf

PDFuchw. nr 943 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 944 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 945 w sprawie zmiany uchwaly Nr 931-2013 w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji i kontaktow zagranicznych [...].pdf

PDFuchw. nr 945 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 945 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 946 w sprawie rozliczenia udzielonych w 2013 r. dotacji z tytulu oplat za korzytanie ze srodowiska i kar administracyjnych za przekroczenie [...].pdf

PDFuchw. nr 946 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 947 w sprawie przyjecia regulaminu Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV-AIDS.pdf

PDFuchw. nr 947 zalacznik - regulamin.pdf

PDFuchw. nr 948 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu LZS NOWY DWOR KORNICA.pdf

PDFuchw. nr 949 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu KS UNIA KRAPKOWICE.pdf

PDFuchw. nr 950 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu UKS CZWORKA KRAPKOWICE.pdf

PDFuchw. nr 951 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu KLUB KARATE ENSO.pdf

PDFuchw. nr 952 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury STOWARZYSZENIE RADICAL CULTURE W KRAPKOWICACH.pdf

PDFuchw. nr 953 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury STOWARZYSZENIE WSI ODROWAZ.pdf

PDFuchw. nr 954 sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu LZS STRADUNIA.pdf

PDFuchw. nr 955 w sprawie zatwierdzenia dotacji udzielonej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Swietych w Brozcu.pdf

PDFuchw. nr 956 w sprawie udzielenia Dyrektorowi PUP pełnomocnictwa do skladania oswiadczeń woli w sprawach biezacej dzialalnosci Powiatu.pdf

PDFuchw. nr 957 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 957 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 957 zalacznik nr 4.pdf

PDFuchw. nr 958 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 959 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egz. dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans.pdf

PDFuchw. nr 960 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egz. dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans.pdf

PDFuchw. nr 961 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu UKS LOTNA.pdf

PDFuchw. nr 962 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu MKS GOGOLIN2.pdf

PDFuchw. nr 963 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury- Zwiazek Emerytow i Rencistow.pdf

PDFuchw. nr 964 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu PZW Wędkarstwo Spławikowe.pdf

PDFuchw. nr 965 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem 1 i 2.pdf

PDFuchw. nr 965 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 965 zalacznik nr 4.pdf

PDFuchw. nr 965 zalacznik nr 5.pdf

PDFuchw. nr 966 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 967 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 968 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego DPS Anna w Krapkowicach.pdf

PDFuchw. nr 968 zalacznik - regulamin.pdf

PDFuchw. nr 968 zalacznik do regulaminu - Schemat organizacyjny.pdf

PDFuchw. nr 969 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 969 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 970 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 971 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 971 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 972 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinansowania na realizacje zadan programu Aktywny Samorzad modul II.pdf

PDFuchw. nr 972 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 973 w sprawie ustalenia warunkow II przetargu na zbycie nieruchomosci połozonej w Krapkowicach przy ul. Kozielskiej 1.pdf

PDFuchw. nr 974 w sprawie ogloszenia II przetagu pisemnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci polozonej na ul. Kozielskiej 1.pdf

PDFuchw. nr 975 w sprawie powolania komisji przetargowej na sprzedaz nieruchomosci polozonej przy ul. Kozielskiej 1.pdf

PDFuchw. nr 976 w sprawie zmiany uchwały Nr 664-2013 ZPK w sprawie okreslenia dofinansowania na dzialalnosc WTZ w Krapkowicach.pdf

PDFuchw. nr 977 w sprawie zmiany uchwały Nr 776-2013 ZPK w sprawie podzialu srodkow PFRON na dzialanosc WTZ w Krapkowicach.pdf

PDFuchw. nr 978 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 979 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami 1,2.pdf

PDFuchw. nr 980 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 981 w sprawie podwyzszenia srodka trwalego stanowiacego droge powiatowa nr 1207 O Blazejowice-Smolarnia.pdf

PDFuchw. nr 982 w sprawie podwyzszenia wartosci srodkow trwalych stanowiacych droge powiatowa nr 1817 Otmie-Kamien Sl oraz nr 1831 O Gogolin - Kamien Sl..pdf

PDFuchw. nr 983 w sprawie podwyzszenia srodka trwalego - strarostwo.pdf

PDFuchw. nr 984 w sprawie ustalenia warunkow II przetagu na zbycie nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul. Sadowej 20.pdf

PDFuchw. nr 985 w sprawie ogloszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul. Sadowej 20.pdf

PDFuchw. nr 986 w sprawie powolania komisji przetagowej do przeprowadzenia II przetagu pisemnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci polozonej w K-cach przy ul. Sadowej 20.pdf

PDFuchw. nr 987 w sprawie wyboru wniosków i przyznania dofinansowania na realizacje zadan objetych programem „Aktywny Samorzad” w roku 2013 w ramach modułu I – wydatki inwestycyjne-akt.pdf

PDFuchw. nr 987 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 988 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Automobilklub.pdf

PDFuchw. nr 989 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozowju kultury fizycznej i sportu - Klub Karate - Do Shotokan ENSO Krapkowice.pdf

PDFuchw. nr 990 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury - stowarzyszenie przyjaciol Kamienia Sl..pdf

PDFuchw. nr 991 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu AZYMEK ZDZIESZOWICE.pdf

PDFuchw. nr 992 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - UKS SPIDERS Krapkowice.pdf

PDFuchw. nr 993 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami 1,2.pdf

PDFuchw. nr 993 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 993 zalacznik nr 4.pdf

PDFuchw. nr 993 zalacznik nr 5.pdf

PDFuchw. nr 994 sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 995 w sprawie zmiany uchwaly nr 941-2013 w sprawie przedlozenia RIO i Radzie projektu uchwały budzetowej na 2014 r..pdf

PDFuchw. nr 995 zalacznik nr 1 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2014 r.pdf

PDFuchw. nr 995 zalacznik nr 2 - uzasadnienie do projektu uchwały.pdf

PDFuchw. nr 995 zalacznik nr 3 Wykaz zmian do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.pdf

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - dochody i wydatki z zakresu adm. rzadowej.pdf

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - dochody i wydatki z zakresu adm.rzadowej.pdf

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - dochody z oplat i kar.pdf

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - dochody.pdf

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - pan dochodow rachunkow jednostek osw..pdf

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - przychody.pdf

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - wydatki majatkowe.pdf

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - wydatki.pdf

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - zestawienie dotacji celowych.pdf

PDFuchw. nr 996 w sprawie zmiany uchwaly nr 942-2013 w sprawie przedlozenia RIO i Radzie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023.pdf

PDFuchw. nr 996 zalacznik nr 1 uchwala w sprawie WPF.pdf

PDFuchw. nr 996 zalacznik nr 1, nr 2 do zalacznika nr 1.pdf

PDFuchw. nr 996 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 996 zalacznik nr 3 do zalacznika nr 1.pdf

PDFuchw. nr 997 w sprawie weryfikacji projektow planow finansowych.pdf

PDFuchw. nr 997 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 997 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 998 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z zalacznikiem nr 2.pdf

PDFuchw. nr 998 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 999 w sprawie popdwyzszenia srodka trwalego stanowiacego budynek ZSZ im.Piastow Opolskich.pdf

PDFuchw. nr 1000 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 1001 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 1002 w sprawie ustanowienia prawa uzytkowania nieruchomości stanowiących własnosc Powiatu Krapkowickiego.pdf

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-01-2014
  przez: Magdalena Leśniewska
 • opublikowano:
  14-01-2014 09:42
  przez: Magdalena Leśniewska
 • zmodyfikowano:
  14-01-2014 09:51
  przez: Magdalena Leśniewska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 2246
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×