Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2013 kwartał IV - Kadencja 2010-2014

PDFuchw. nr 912 w sprawie wyboru i przyznania srodkow w ramach pilotazowego programu Aktywny Samorzad w ramach modułu I obszar A zadanie 2 oraz modulu I obszar D.pdf (43,60KB)

PDFuchw. nr 912 zalacznik.pdf (41,23KB)

PDFuchw. nr 913 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf (70,03KB)

PDFuchw. nr 914 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 wraz z zalacznikami.pdf (80,97KB)

PDFuchw. nr 915 w sprawie upowaznienia dyrektora DPS ANNA w Krapkowicach do dokonywania przeniesien wydatkow w 2013 r..pdf (44,78KB)

PDFuchw. nr 916 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytulu umow, ktorych wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy - dyr.DPS.pdf (36,23KB)

PDFuchw. nr 917 w sprawie zmiany uchwaly nr 880-2013 w sprawie powolania komisji przetagowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaz nieruchomosci ul.Sadowa 16.pdf (38,69KB)

PDFuchw. nr 918 w sprawie zmiany uchwaly nr 882-2013 w sprawie powolania komisji przetagowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaz nieruchomosci ul.Sadowa 20.pdf (38,68KB)

PDFuchw. nr 919 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (113,86KB)

PDFuchw. nr 920 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (50,29KB)

PDFuchw. nr 920 zalacznik nr 1.pdf (516,83KB)

PDFuchw. nr 921 w sprawie przyjecia Regulaminu Powiatowej Olimpiady Ekologicznej.pdf (39,62KB)

PDFuchw. nr 921 zalacznik.pdf (47,66KB)

PDFuchw. nr 922 w sprawie zmiany uchwały Nr 855-2013 w sprawie opracowania planu prac zwiazanych z zarzadzaniem drogami powiatowymi w 2013 roku.pdf (51,35KB)

PDFuchw. nr 923 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetargu i ustalenia warunkow najmu.pdf (38,30KB)

PDFuchw. nr 924 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajecia.pdf (49,83KB)

PDFuchw. nr 925 w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 423 w miejsc. Obrowiec.pdf (34,92KB)

PDFuchw. nr 925 Zalacznik Nr 1 do opinii.pdf (582,40KB)

PDFuchw. nr 926 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju i upowszechniania sportu - MKS Gogolin.pdf (35,87KB)

PDFuchw. nr 927 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu -Choragiew Opolska ZHP w Opolu – Hufiec K-ce.pdf (35,82KB)

PDFuchw. nr 928 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (79,60KB)

PDFuchw. nr 928 zalacznik nr 3.pdf (54,46KB)

PDFuchw. nr 929 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (100,67KB)

PDFuchw. nr 930 w sprawie wyrazenia zgody na wynajecie w trybie bezprzetargowym firmie „Inparco”garazu połozonego w Krapkowicach na ul. Staszica 8.pdf (37,03KB)

PDFuchw. nr 931 w sprawie zmiany uchwaly Nr 645-2013 w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji- zmiana preliminarza.pdf (36,42KB)

PDFuchw. nr 932 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (80,74KB)

PDFuchw. nr 932 zalacznik nr 3.pdf (54,68KB)

PDFuchw. nr 932 zalacznik nr 4.pdf (43,66KB)

PDFuchw. nr 933 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf (100,60KB)

PDFuchw. nr 934 w sprawie podania do publicznej wiadomosci kwartalnej informacji dot. wykonania budzetu powiatu od dnia 1 stycznia do dnia 30 wrzesnia r..pdf (36,72KB)

PDFuchw. nr 934 zalacznik nr 1.pdf (151,93KB)

PDFuchw. nr 934 zalacznik nr 2.pdf (41,37KB)

PDFuchw. nr 935 w sprawie zmiany uchwaly Nr 922-2013 ZPK w sprawie opracowania planu prac związanych z zarzadzaniem drogami powiatowymi w 2013 r..pdf (51,17KB)

PDFuchw. nr 936 w sprawie cofniecia upowaznienia Dyrektorowi PPP do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2013 r..pdf (41,51KB)

PDFuchw. nr 937 w sprawie cofniecia upowaznienia Dyrektorowi ZSS im. Juliana Tuwima do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2013 roku.pdf (42,49KB)

PDFuchw. nr 938 w sprawie cofniecia upowaznienia Dyrektorowi ZSZ im.Piastow Opolskich w Krapkowicach do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2013 roku.pdf (42,13KB)

PDFuchw. nr 939 w sprawie cofniecia upowaznienia Dyrektorowi ZS im. Jana Kilinskiego w Krapkowicach do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2013 r..pdf (41,89KB)

PDFuchw. nr 940 w sprawie cofniecia upowaznienia Dyrektorowi ZS im.Jana Pawła II w Zdzieszowicach do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2013 r..pdf (41,84KB)

PDFuchw. nr 941 w sprawie przedstawienia RIO i Radzie PK projektu uchwały budzetowej na 2014 rok wraz z materialami informacyjnymi.pdf (37,06KB)

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 - dochody i wydatki z zakresu adm. rzadowej.pdf (54,69KB)

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 - dochody i wydatki zwiazane z real. zadan adm. rzadowej.pdf (49,18KB)

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 - plan dochodow rachunkow dochodowych jedn.oswiatowych.pdf (43,95KB)

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 - zestawienie dotacji celowych.pdf (60,91KB)

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 dochody z oplat i kar pienieznych.pdf (72,91KB)

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 dochody.pdf (82,87KB)

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 przychody i rozchody.pdf (43,99KB)

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 wydatki majatkowe.pdf (52,53KB)

PDFuchw. nr 941 zalacznik do zalacznika nr 1 wydatki.pdf (70,31KB)

PDFuchw. nr 941 zalacznik nr 1 - uchwala Rady - uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2014 rok.pdf (48,59KB)

PDFuchw. nr 941 zalacznik nr 2 uzasadnienie do projetu uchwaly budzetowej.pdf (131,97KB)

PDFuchw. nr 941 zalacznik nr 3 - przewidywane wykonanie dochodow i wydatkow budzetu.pdf (195,30KB)

PDFuchw. nr 941 zalacznik nr 4 - informacja o sytuacji finansowej budzetu.pdf (43,86KB)

PDFuchw. nr 942 w sprawie przedlozenia RIO i Radzie PK wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023.pdf (34,98KB)

PDFuchw. nr 942 zalacznik nr 1 - uchwala Rady w sprawie WPF.pdf (28,12KB)

PDFuchw. nr 942 zalacznik nr 3 do zalacznika nr 1 - Objasnienia przyjetych wartosci w WPF.pdf (60,78KB)

PDFuchw. nr 943 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf (70,31KB)

PDFuchw. nr 944 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf (75,34KB)

PDFuchw. nr 945 w sprawie zmiany uchwaly Nr 931-2013 w sprawie ustalenia zadan oraz wydatkow w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji i kontaktow zagranicznych [...].pdf (35,86KB)

PDFuchw. nr 945 zalacznik nr 1.pdf (22,47KB)

PDFuchw. nr 945 zalacznik nr 2.pdf (23,00KB)

PDFuchw. nr 946 w sprawie rozliczenia udzielonych w 2013 r. dotacji z tytulu oplat za korzytanie ze srodowiska i kar administracyjnych za przekroczenie [...].pdf (35,31KB)

PDFuchw. nr 946 zalacznik.pdf (131,93KB)

PDFuchw. nr 947 w sprawie przyjecia regulaminu Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV-AIDS.pdf (39,93KB)

PDFuchw. nr 947 zalacznik - regulamin.pdf (57,14KB)

PDFuchw. nr 948 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu LZS NOWY DWOR KORNICA.pdf (36,53KB)

PDFuchw. nr 949 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu KS UNIA KRAPKOWICE.pdf (35,75KB)

PDFuchw. nr 950 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu UKS CZWORKA KRAPKOWICE.pdf (36,17KB)

PDFuchw. nr 951 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu KLUB KARATE ENSO.pdf (36,41KB)

PDFuchw. nr 952 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury STOWARZYSZENIE RADICAL CULTURE W KRAPKOWICACH.pdf (35,55KB)

PDFuchw. nr 953 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury STOWARZYSZENIE WSI ODROWAZ.pdf (35,09KB)

PDFuchw. nr 954 sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu LZS STRADUNIA.pdf (35,12KB)

PDFuchw. nr 955 w sprawie zatwierdzenia dotacji udzielonej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Swietych w Brozcu.pdf (36,11KB)

PDFuchw. nr 956 w sprawie udzielenia Dyrektorowi PUP pełnomocnictwa do skladania oswiadczeń woli w sprawach biezacej dzialalnosci Powiatu.pdf (35,12KB)

PDFuchw. nr 957 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok wraz z zalacznikami.pdf (81,05KB)

PDFuchw. nr 957 zalacznik nr 3.pdf (54,39KB)

PDFuchw. nr 957 zalacznik nr 4.pdf (54,18KB)

PDFuchw. nr 958 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (98,28KB)

PDFuchw. nr 959 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egz. dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans.pdf (42,27KB)

PDFuchw. nr 960 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej przeprowadzajacej postepowanie egz. dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans.pdf (36,21KB)

PDFuchw. nr 961 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu UKS LOTNA.pdf (37,55KB)

PDFuchw. nr 962 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu MKS GOGOLIN2.pdf (36,44KB)

PDFuchw. nr 963 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury- Zwiazek Emerytow i Rencistow.pdf (35,83KB)

PDFuchw. nr 964 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu PZW Wędkarstwo Spławikowe.pdf (36,06KB)

PDFuchw. nr 965 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem 1 i 2.pdf (89,87KB)

PDFuchw. nr 965 zalacznik nr 3.pdf (54,70KB)

PDFuchw. nr 965 zalacznik nr 4.pdf (53,90KB)

PDFuchw. nr 965 zalacznik nr 5.pdf (65,91KB)

PDFuchw. nr 966 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (121,34KB)

PDFuchw. nr 967 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (150,16KB)

PDFuchw. nr 968 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego DPS Anna w Krapkowicach.pdf (36,28KB)

PDFuchw. nr 968 zalacznik - regulamin.pdf (78,92KB)

PDFuchw. nr 968 zalacznik do regulaminu - Schemat organizacyjny.pdf (41,15KB)

PDFuchw. nr 969 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (72,36KB)

PDFuchw. nr 969 zalacznik nr 3.pdf (54,59KB)

PDFuchw. nr 970 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (82,97KB)

PDFuchw. nr 971 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z zalacznikami.pdf (50,20KB)

PDFuchw. nr 971 zalacznik nr 1.pdf (626,83KB)

PDFuchw. nr 972 w sprawie wyboru wnioskow i przyznania dofinansowania na realizacje zadan programu Aktywny Samorzad modul II.pdf (43,30KB)

PDFuchw. nr 972 zalacznik.pdf (51,23KB)

PDFuchw. nr 973 w sprawie ustalenia warunkow II przetargu na zbycie nieruchomosci połozonej w Krapkowicach przy ul. Kozielskiej 1.pdf (39,96KB)

PDFuchw. nr 974 w sprawie ogloszenia II przetagu pisemnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci polozonej na ul. Kozielskiej 1.pdf (66,49KB)

PDFuchw. nr 975 w sprawie powolania komisji przetargowej na sprzedaz nieruchomosci polozonej przy ul. Kozielskiej 1.pdf (37,51KB)

PDFuchw. nr 976 w sprawie zmiany uchwały Nr 664-2013 ZPK w sprawie okreslenia dofinansowania na dzialalnosc WTZ w Krapkowicach.pdf (58,02KB)

PDFuchw. nr 977 w sprawie zmiany uchwały Nr 776-2013 ZPK w sprawie podzialu srodkow PFRON na dzialanosc WTZ w Krapkowicach.pdf (68,11KB)

PDFuchw. nr 978 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (84,55KB)

PDFuchw. nr 979 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami 1,2.pdf (82,40KB)

PDFuchw. nr 980 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (90,87KB)

PDFuchw. nr 981 w sprawie podwyzszenia srodka trwalego stanowiacego droge powiatowa nr 1207 O Blazejowice-Smolarnia.pdf (36,25KB)

PDFuchw. nr 982 w sprawie podwyzszenia wartosci srodkow trwalych stanowiacych droge powiatowa nr 1817 Otmie-Kamien Sl oraz nr 1831 O Gogolin - Kamien Sl..pdf (38,18KB)

PDFuchw. nr 983 w sprawie podwyzszenia srodka trwalego - strarostwo.pdf (35,99KB)

PDFuchw. nr 984 w sprawie ustalenia warunkow II przetagu na zbycie nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul. Sadowej 20.pdf (38,52KB)

PDFuchw. nr 985 w sprawie ogloszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul. Sadowej 20.pdf (63,45KB)

PDFuchw. nr 986 w sprawie powolania komisji przetagowej do przeprowadzenia II przetagu pisemnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci polozonej w K-cach przy ul. Sadowej 20.pdf (37,84KB)

PDFuchw. nr 987 w sprawie wyboru wniosków i przyznania dofinansowania na realizacje zadan objetych programem „Aktywny Samorzad” w roku 2013 w ramach modułu I – wydatki inwestycyjne-akt.pdf (43,57KB)

PDFuchw. nr 987 zalacznik.pdf (61,23KB)

PDFuchw. nr 988 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Automobilklub.pdf (36,01KB)

PDFuchw. nr 989 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozowju kultury fizycznej i sportu - Klub Karate - Do Shotokan ENSO Krapkowice.pdf (35,82KB)

PDFuchw. nr 990 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju kultury - stowarzyszenie przyjaciol Kamienia Sl..pdf (35,32KB)

PDFuchw. nr 991 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu AZYMEK ZDZIESZOWICE.pdf (36,96KB)

PDFuchw. nr 992 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - UKS SPIDERS Krapkowice.pdf (35,49KB)

PDFuchw. nr 993 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami 1,2.pdf (84,95KB)

PDFuchw. nr 993 zalacznik nr 3.pdf (47,10KB)

PDFuchw. nr 993 zalacznik nr 4.pdf (47,03KB)

PDFuchw. nr 993 zalacznik nr 5.pdf (54,59KB)

PDFuchw. nr 994 sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (113,95KB)

PDFuchw. nr 995 w sprawie zmiany uchwaly nr 941-2013 w sprawie przedlozenia RIO i Radzie projektu uchwały budzetowej na 2014 r..pdf (35,70KB)

PDFuchw. nr 995 zalacznik nr 1 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2014 r.pdf (49,20KB)

PDFuchw. nr 995 zalacznik nr 2 - uzasadnienie do projektu uchwały.pdf (132,05KB)

PDFuchw. nr 995 zalacznik nr 3 Wykaz zmian do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.pdf (59,50KB)

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - dochody i wydatki z zakresu adm. rzadowej.pdf (54,58KB)

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - dochody i wydatki z zakresu adm.rzadowej.pdf (49,08KB)

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - dochody z oplat i kar.pdf (72,77KB)

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - dochody.pdf (82,75KB)

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - pan dochodow rachunkow jednostek osw..pdf (43,33KB)

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - przychody.pdf (43,25KB)

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - wydatki majatkowe.pdf (52,66KB)

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - wydatki.pdf (68,33KB)

PDFuchw. nr 995 zalaczniki do zalacznika nr 1 - zestawienie dotacji celowych.pdf (61,15KB)

PDFuchw. nr 996 w sprawie zmiany uchwaly nr 942-2013 w sprawie przedlozenia RIO i Radzie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023.pdf (35,90KB)

PDFuchw. nr 996 zalacznik nr 1 uchwala w sprawie WPF.pdf (28,55KB)

PDFuchw. nr 996 zalacznik nr 1, nr 2 do zalacznika nr 1.pdf (981,03KB)

PDFuchw. nr 996 zalacznik nr 2.pdf (47,64KB)

PDFuchw. nr 996 zalacznik nr 3 do zalacznika nr 1.pdf (60,41KB)

PDFuchw. nr 997 w sprawie weryfikacji projektow planow finansowych.pdf (37,77KB)

PDFuchw. nr 997 zalacznik nr 1.pdf (73,09KB)

PDFuchw. nr 997 zalacznik nr 2.pdf (129,65KB)

PDFuchw. nr 998 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z zalacznikiem nr 2.pdf (49,86KB)

PDFuchw. nr 998 zalacznik nr 1.pdf (566,83KB)

PDFuchw. nr 999 w sprawie popdwyzszenia srodka trwalego stanowiacego budynek ZSZ im.Piastow Opolskich.pdf (36,07KB)

PDFuchw. nr 1000 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok wraz z zalacznikiem.pdf (67,91KB)

PDFuchw. nr 1001 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf (72,90KB)

PDFuchw. nr 1002 w sprawie ustanowienia prawa uzytkowania nieruchomości stanowiących własnosc Powiatu Krapkowickiego.pdf (38,17KB)