Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Gminnej Spółki w Walcach

BS.6341.38.2013                                                                             Krapkowice, dnia 31 grudnia 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 13 grudnia 2013 r. zostało wszczęte na wniosek

Gminnej Spółki Wodnej w Walcach

 

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie odbudowy rowu R-A w Zabierzowie – Walcach, na odcinku w km 0+580 do 0+965 oraz na przebudowę istniejących przepustów w km 0+622, 0+640, 0+697, 0+734 i 0+768.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                     Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                     Katarzyna Gondek - Jaśkowska