Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, położonej w Krapkowicach przy ul. Sądowej 20

Zarząd Powiatu Krapkowickiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, położonej w Krapkowicach przy ul. Sądowej 20 oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 189 z k.m. 8, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00051753/3.

 

PDFWilla Ela II przetarg.pdf