Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę nr 419/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r.

BS.6740.422.2013

Krapkowice, dnia 4 grudnia 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

   

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 419/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. zatwierdzająca projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów, gmina Walce na działkach nr ewid. gruntów 56/3, 56/13, 32, 33, 34, 37, 38/2, 58 k.m. 1; 70, 72/2, 72/7, 74 k.m. 2; 329, 350, 396, 397, 752 k.m. 4; 485, 486/3, 488, 494/6, 500, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 517, 518, 519, 524, 528, 529, 532, 540, 550, 552, 555, 556, 559, 566, 610/1, 610/2, 647/6, 647/7, 655 k.m. 5 i udzielającej pozwolenia na budowę Gminie Walce z siedzibą w Walcach przy ul. Mickiewicza 18.            

Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro, pokój nr 112, w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Katarzyna Gondek - Jaśkowska

Dyrektor Wydziału BS