Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoparwnego na wniosek BIOKRAP Sp. z o.o. w Krapkowicach

BS.6341.37.2013                                           

Krapkowice, dnia 20 listopada 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

 

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

 

że dnia 8 listopada 2013 r. zostało wszczęte na wniosek BIOKRAP Sp. z o.o.

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Odry istniejącym wylotem podstawowym w km 127+245 oraz wylotem awaryjnym w km 127+100 z oczyszczalni ścieków w m. Krapkowice eksploatowanej przez
BIOKRAP Sp. z o.o. 

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono i umieszczono na:

  1. ………………………………..…… od …..…..  do ….……….
  2. ……………………………..……… od ……….. do …………..
  3. ……………………………..……… od ……….. do …………..

 

                                                                                                                            ………………………                                                                                                                              Data, podpis i pieczęć

 

 

 

 

UWAGA!

Proszę uzupełnić i odesłać obwieszczenie na adres Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
z adnotacją dla Wydziału Budownictwa i Środowiska.

 

 

 

 

 

 

Sporządziła Anna Piosek dnia 19.11.2013 r. Inspektor Wydziału BS

Zatwierdziła K. Gondek-Jaśkowska dnia 20.11.2013 r. Dyrektor Wydziału BS