Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku z dnia 23.10.2013 r. przez Pana Denisa Globisz w sprawie wydania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat oraz budowę wiaty z kabiną lakierniczą w Dobrej przy ul. Prudnickiej

BS.6740.420.2013

Krapkowice, dnia 4 listopada 2013 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że Pan Denis Globisz w dniu 23.10.2013 r. złożony wnioseko pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warszawa blacharski oraz budowę wiaty z kabiną lakierniczą w Miejscowości Dobra przy ul. Prudnickiej na działce nr ewid. gruntów 246.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1,I piętro w pokoju 112, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 730 - do 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

z upoważnienia Starosty

Henryk Hehmueller

Koordynator

ds. Administracji Arch. - Bud.