Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2013

PDF112_2013-11-29 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu.pdf (99,07KB)
PDF116_2013-12-11 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2013 r.pdf (178,27KB)
PDF118_2013-12-30 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2013 r.pdf (246,00KB)
PDF119_2013-12-30 w spr. utworzenia Biura Windykacji w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (109,55KB)
PDF120_2013-12-30 w spr. zmiany zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.9.2012.pdf (174,01KB)
PDF121_2013-12-30 w spr. zmiany WSK.pdf (110,21KB)
PDF122_2013-12-30 w spr. zmiany ZFŚS.pdf (107,22KB)
PDF39a_2013-05-20 w spr. zmiany zarządzenia AO.120.6.2012 w spr. godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (107,12KB)
PDF87_2013-09-20 w spr. wprowadzenia harmonogramu przygotowania elementów systemu kierowania.pdf (593,89KB)
PDF98_2013-10-22 w spr. organizacji GSK Starsoty Krapkowickiego.pdf (173,42KB)
PDF100a_2013-10-22 w spr. powołania zespolu do analizy i ewaluacji startegii 2008 - 2013.pdf (102,49KB)

PDF102_2013-10-24 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2013 r.pdf (96,56KB)

PDF103_2013-10-30 w spr. powołania komisji przetargowej - PWPW wolna ręka.pdf (109,40KB)

PDF104_2013-10-30 w spr. zmiany osob odpowiedzialnych za wykonanie budżetu w 2013 r.pdf (98,50KB)

PDF105_2013-10-30 w spr. zmaiany AO.120.32.3013 w spr. ustalenia kwot ekwiwalentu za używanie do pracy własnej odzieżyzarządzenie.pdf (108,00KB)

PDF106_2013-10-30 w spr. zmiany zarządzenia w spr. zadań wydziałów w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (308,73KB)

PDF107_2013-11-12 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2013 r.pdf (179,30KB)

PDF108_2013-11-18 w spr. powołania komisji prztargowej - poczta.pdf (110,98KB)

PDF109_2013-11-18 w spr. zmiany polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (99,87KB)

PDF110_2013-11-18 w spr. powołania komisji do brakowania dokumentacji z Otmętu.pdf (107,52KB)

PDF111_2013-11-18 w spr. powłania przewodniczącego komisji Inwentaryzacyjnej w 2013r.pdf (95,64KB)

PDF111a_2013-11-25 w spr. zmiany AO.120.21.2013 z dnia 13 marca 2013 r. w spr. ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (188,52KB)

PDF113_2013-11-29 w spr. przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań Szefa OC Gminy Zdzieszowice.pdf (109,63KB)

PDF114_2013-11-29 w spr. przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań Szefa OC Gminy Strzeleczki.pdf (101,97KB)

PDF115_2013-12-02 w spr. powłania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji w 2013r.pdf (96,26KB)

PDF117_2013-12-11 w spr. wprowadzenia wytycznych Szefa OC Powiatu Krapkowickiego w spr. SWA i SWO.pdf (384,54KB)

PDF1_2013-01-14 w spr.zmiany zarządzenia AO.120.116.2013 w spr. wyznaczenia oraz opracowania dokumentacji Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.pdf (99,07KB)

PDF10_2013-02-05 w spr. sporządz. i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchom. przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.pdf (165,76KB)

PDF100_2013-10-22 w spr. powołania Komisji przetargowej - - remont starostwa.pdf (115,55KB)

PDF101_2013-10-24 w spr. powoałania komisji przetargowej - Eksperci.pdf (108,96KB)

PDF11_2013-02-04 w spr. pieczęci urzędowych oraz pozostałych pieczęci stosowanych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (570,75KB)

PDF12_2013-02-15 w spr. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie krapkowickim w 2013r.pdf (1,32MB)

PDF13_2013-02-20 w spr. zmiany zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.11a.2012 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.pdf (97,05KB)

PDF14_2013-02-20 w spr.zmiany zarządzenia Nr AO.120.9.2012 z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów i pozostałych komórek organizacyjnych oraz podziału wydziałów.pdf (309,01KB)

PDF15_2013-03-04 w spr.ustalenia Regulaminu doręczania przesyłek przez pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (377,58KB)

PDF16_2013-02-27 w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach.pdf (97,88KB)

PDF17_2013-03-11 w spr. zmiany Zarz. Nr AO.120.38.2012 z dnia 28.3.2012 r.w spr. zasad _polityki_ rachunkowości w Starostwie.pdf (146,22KB)

PDF18_2013-03-12 w spr. zmiany Zarz. Nr AO.120.38.2012 z dnia 28.3.2012 r.w spr. zasad _polityki_ rachunkowości w Starostwie.pdf (250,55KB)

PDF19_2013-03-13 w spr. dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2013 r.pdf (96,64KB)

PDF2_2013-01-11 w spr. powołania Powiatowej Rady zatrudnienia w Krapkowicach w kadencji 2013-2017.pdf (159,47KB)

PDF20_2013-03-13 w spr. utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych.pdf (105,98KB)

PDF21_2013-03-13 w spr.ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (2,42MB)

PDF22_2013-03-18 w spr. powołania komisji przetargowej - remont zabytkowego portalu w ZSZ w Krapkowicach.pdf (109,00KB)

PDF22a_2013-03-21 w spr. zmiany Zarz. Nr AO.120.38.2012 z dnia 28.3.2012 r.w spr. zasad _polityki_ rachunkowości w Starostwie.pdf (147,58KB)

PDF23_2013-03-28 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nieodpłatnej służebności gruntowej - Kamionek.pdf (106,61KB)

PDF24_2013-03-28 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nieodpłatnej służebności gruntowej - Gogolin.pdf (106,49KB)

PDF25_2013-03-28 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nieodpłatnej służebności przesyłu - Górażdże.pdf (105,97KB)

PDF26_2013-03-29 w spr. powołania Komisji przetargoweja - przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O OTMICE – KAMIEŃ ŚLĄSKI.pdf (110,73KB)

PDF27_2013-03-27 w spr. zmiany Zarządzenia nr AO.120.8.2013 z dnia 30.01.2013r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (96,55KB)

PDF28_2013-03-29 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2013 r.pdf (96,30KB)

PDF29_2013-04-04 w spr. zmiany Zarz. Nr AO.120.38.2012 z dnia 28.3.2012 r.w spr. zasad _polityki_ rachunkowości w Starostwie.pdf (50,32KB)

PDF3_2013-01-15 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w 2013 rok.pdf (105,36KB)

PDF30_2013-04-17 w spr. zmiany zarządzenia Nr AO.120.3.2013 z dnia 15.1.2013 r. w sprawie ustalenia osób odpowiedzialnych.pdf (97,25KB)

PDF30A_2013-04-08 w spr. zatwierdzenia Planów kontroli na 2013 r.pdf (103,75KB)

PDF31_2013-04-16 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej kwalifikującej uczniów do udziału w projekcie pn. „Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych powiatu krapkowickiego”.pdf (109,60KB)

PDF32_2013-04-17 w spr. ustalenia kwot ekwiwalentu za używanie do pracy własnej odzieżyzarządzenie.pdf (237,18KB)

PDF33_2013-04-22 w spr. powołania komisji przetargowej - remont cząstkowy dróg powiatowych.pdf (108,11KB)

PDF34_2013-05-08 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2013 r.pdf (96,20KB)

PDF35_2013-05-13 w spr.zmiany Zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.136.2012 z dnia 19 listopada 2012r. w spr. zasad oraz terminów opracowania KRZO w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (98,38KB)

PDF36_2013-05-16 w spr. sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (287,95KB)

PDF37_2013-05-16 w spr. zmiany zarządzenia AO.120.1.2012 w spr. godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (106,00KB)

PDF38_2013-05-16 w spr.zmiany AO.120.21.2013 z dnia 13 marca 2013 r. w spr. ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (184,89KB)

PDF39_2013-05-20 w spr. wyznaczenia osoby do przeprowadzenia kontroli beneficjentów programu Aktywny Samorząd.pdf (98,78KB)

PDF4_2013-01-18 w spr. określenia wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach biorących udział w posiedzeniu składu orzekającego.pdf (96,92KB)

PDF40_2013-05-20 w spr.uchylenia zarządzeń starosty krapkowickiego.pdf (95,34KB)

PDF41_2013-05-22 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2013 r.pdf (96,05KB)

PDF42_2013-05-22 w spr. zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na 2013.pdf (96,19KB)

PDF43_2013-05-22 w spr. zmiany zarządzenia w spr. zasad rachunkowości w starostwie.pdf (161,16KB)

PDF44_2013-05-22 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego w 2013 r.pdf (97,21KB)

PDF45_2013-05-29 w spr. powołania komisji przetargowej - remont chodnika Kromołów - Walce.pdf (109,46KB)

PDF45a_2013-05-29 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2013 r.pdf (97,55KB)

PDF46_2013-06-04 w spr. powołania komisji przetargowej - koszenie traw i chwastów.pdf (108,91KB)

PDF47_2013-06-05 w spr. ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin powiatu krapkowickiego.pdf (99,69KB)

PDF48_2013-06-05 w spr. odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin powiatu krapkowickiego.Odwołanie pogotowia.pdf (96,53KB)

PDF49_2013-06-05 w spr. ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin powiatu krapkowickiego.pdf (100,08KB)

PDF5_ 2013-01-21 w spr. realizacji zadań obrony cywilnej w Powiecie Krapkowickim w 2013r.pdf (496,28KB)

PDF50_ 2013-06-12 w spr. zmiany zarządzenia Nr AO.120.49.2013.pdf (98,29KB)

PDF51_ 2013-06-12 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin powiatu krapkowickiego.pdf (99,78KB)

PDF52_2013-06-14 w spr. odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin powiatu krapkowickiego.pdf (96,91KB)

PDF53_2013-06-14 w spr. powołania komisji przetargowej - wyposażenie komputerowe.pdf (110,20KB)

PDF54_2013-06-14 w spr. powołania komisji przetargowej - wyposażenie sal lekcyjnych.pdf (110,51KB)

PDF55_2013-06-21 w spr. powołania komisji przetargowej - budowa chodnika Dziedzice.pdf (109,13KB)

PDF55a_2013-06-22 w spr. zatwierdzenia terminarza prac związanych z Archiwum Zakład.pdf (103,39KB)

PDF56_2013-06-26 w spr. zmian osob odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego - zarządzenie.pdf (98,04KB)

PDF57_2013-06-26 w spr.zmiany zarządzenia AO.120.116.2013 w spr. wyznaczenia oraz opracowania dokumentacji Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.pdf (98,93KB)

PDF58_2013-07-05 w spr. zmiany zarządzenia w spr. wprowadzenia zasad poltyki rachunkowości.pdf (98,62KB)

PDF59_2013-07-05 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2013 r.pdf (96,05KB)

PDF6_2013-01-21 w spr. wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy na 2013 rok.pdf (102,13KB)

PDF60_2013-07-08 w spr.zmiany Zarządzenia nr AO.120.153.2012 - dostęp do systemu Kadry i Płace.pdf (85,68KB)

PDF61_2013-07-08 w spr. zmiany zarzadzenia nr AO.120.38.2013 w sprawie zasad _polityki_ rachunkowości.pdf (307,46KB)

PDF62_2013-06-26 w spr.zmiany Zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.136.2012 z dnia 19 listopada 2012r. w spr. zasad oraz terminów opracowania KRZO w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (98,45KB)

PDF63_2013-07-08 w spr. zatwierdzenia „Planu OIN w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (114,53KB)

PDF64_2013-07-08 w spr. zmiany zarz nr 116_2012-10-01 w spr. wyznaczenia oraz opracowania dokumentacji Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.pdf (165,52KB)

PDF65_2013-07-10 w spr. udzielenia akredytacji dla WSK.pdf (162,02KB)

PDF66_2013-07-11 w spr. wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym.pdf (167,97KB)

PDF67_2013-07-19 w spr. ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na czas W.pdf (103,16KB)

PDF68_2013-07-19 w sp. zmiany AO.120.122.2012 w sprawie powołania PZZK.pdf (107,35KB)

PDF69_2013-07-25 w spr. zmiany zarządzenia w spr. utworzenia stref bezpieczeństwa - Or.120.2.2012.pdf (107,25KB)

PDF7_2012-01-21 w spr. zmiany Zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.68.2012 z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support _HNS_.pdf (186,07KB)

PDF70_2013-07-25 w spr. powołania komisji przetargowej sprzedaż nieruchomości Dąbrowka G.pdf (105,88KB)

PDF71_2013-07-26 w spr. zm. zarządzenia dot. postępowania z korespondencją i dokumentacją oznaczonymi klauzulą ”tajemnica skarbowa”.pdf (106,13KB)

PDF72_2013-07-30 w spr.powołania komisji przetargowej - wyposażenie komputerowe.pdf (177,68KB)

PDF73_2013-08-05 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na Dyrektora Wydzialu RW.pdf (108,00KB)

PDF74_2013-08-08 w spr. zmiany zarządzenia w spr. podnoszenia kwalifikacji zawodowych.pdf (112,79KB)

PDF75_2013-08-08 w spr. powałania komisji przetargowej - Funkcja SORE.pdf (109,81KB)

PDF76_2013-08-08 w spr. powołania komisji przetargowej - Funkcja koorynatora sieci.pdf (109,69KB)

PDF77_2013-08-12 w spr. zmiany zarządzenia AO.120.3.2013 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych.pdf (97,60KB)

PDF78_2013-08-14 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2013 r.pdf (96,24KB)

PDF79_2013-08-29 w spr. wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.pdf (111,88KB)

PDF8_2013-01-30 w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (300,05KB)

PDF80_2013-09-02 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2013 r.pdf (96,70KB)

PDF81_2013-09-03 w spr. zmiany zarzadzenia nr AO.120.38.2013 w sprawie zasad _polityki_ rachunkowości.pdf (99,25KB)

PDF82_2013-09-06 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2013 r.pdf (96,37KB)

PDF83_2013-09-06 w spr.zmiany zarządzenia AO.120.21.2013 w spr. ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.pdf (110,12KB)

PDF84_2013-09-06 w spr. zm. zarządzenia dot. postępowania z korespondencją i dokumentacją oznaczonymi klauzulą ”tajemnica skarbowa”.pdf (183,87KB)

PDF85_2013-09-16 w spr. ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych w Dąbrówce Górnej.pdf (106,04KB)

PDF86_2013-09-16 w spr. maksymalnej wysokości Nagrody Starosty Krapkowickiego na rok 2013.pdf (94,49KB)

PDF88_2013-09-20 w spr. powołania komisji przetargowej - zimowe utrzymanie dróg.pdf (107,66KB)

PDF89_2013-09-23 w spr. organizacji ćwiczenia obronnego w 2013 r.pdf (241,34KB)

PDF9_2013-01-30 w spr. zmiany zarządzenia Nr AO.120.3.2013 z dnia 15.1.2013 r. w sprawie ustalenia osób odpowiedzialnych.pdf (97,26KB)

PDF90_2013-09-26 w spr. dokonania zmian w planie wydatków w 2013 r.pdf (96,46KB)

PDF91_2013-09-26 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej - służba przygotowawcza.pdf (108,96KB)

PDF92_2013-10-01 w spr. wprowadzenia planu wykorzystania podmiotow leczniczychPK na potrzeby obronne państwa.pdf (115,42KB)

PDF93_2013-10-03 w spr. powołania komisji przetargowej do ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości w Dąbrówce Górnej.pdf (105,85KB)

PDF94_2013-10-09 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na podinspektora w Wydziale GK.pdf (107,84KB)

PDF95_2013-10-10 w spr. przeprowadzenia kontroli w szkołach.pdf (103,99KB)

PDF96_2013-10-15 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym.pdf (140,92KB)

PDF97_2013-10-15 w spr. zmiany zarządzenia AO.120.3.2013 w spr. ustalenia osób odpowiedzialnych.pdf (98,01KB)

PDF99_2013-10-22 w spr. powołania Komisji przetargowej - przeprawa promowa.pdf (115,12KB)