Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoparwnego na wniosek Gminy Opole

BS.6341.34.2013                                                                        Krapkowice, dnia 24 października 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 14 października 2013 r. zostało wszczęte na wniosek

Gminy Opole

 

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie poprzez istniejącą budowlę wylotową Ø 800 mm do basenu portowego na rzece Odra wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu ul. Portowej, Świętej Anny, Budowlanych i Harcerskiej w Opolu

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                              Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                              Katarzyna Gondek - Jaśkowska