Przejdź do treści strony WCAG

Rok 2013 kwartał III - Kadencja 2010-2014

PDFuchw. nr 825 w sprawie powolania i ustalenia skladu komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert konkursu projektow w zakresie sprzyjania sportu na terenie pow.krap w 2013 r..pdf

PDFuchw. nr 826 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury IPA.pdf

PDFuchw. nr 827 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury Zwiazek Emerytów Pozarnictwa RP.pdf

PDFuchw. nr 828 w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu pomieszczenia w Starostwie Powiatowym 0.12A - PINB.pdf

PDFuchw. nr 829 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu czesci nieruchomości przeznaczonej do wynajecia.pdf

PDFuchw. nr 829 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 830 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 830 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 831 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 832 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 833 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 834 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 835 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 835 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 836 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 837 w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykonania budżetu za II kwartal 2013.pdf

PDFuchw. nr 837 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 838 w sprawie ustalenia warunkow przetagu na zbycie nieruchomosci polozonej przy ul. Kozielskiej 1 (szpital).pdf

PDFuchw. nr 839 w sprawie sporzadzenie i podania do publicznej wiadomosci wykazu czesci nieruchomosci przeznaczonej na sprzedaz (szpital).pdf

PDFuchw. nr 840 w sprawie ustalenia warunkow przetagu na zbycie nieruchomosci polozonej przy ul.Sadowej 20 (willa ela).pdf

PDFuchw. nr 841 w sprawie sporzadzenie i podania do publicznej wiadomosci wykazu czesci nieruchomosci przeznaczonej na sprzedaz (willa ela).pdf

PDFuchw. nr 842 w sprawie ustalenia warunkow przetagu na zbycie nieruchomosci polozonej przy ul.Sadowej 16 (szpital dzieciecy).pdf

PDFuchw. nr 843 w sprawie sporzadzenie i podania do publicznej wiadomosci wykazu czesci nieruchomosci przeznaczonej na sprzedaz (sz.dz).pdf

PDFuchw. nr 844 w sprawie przyznania pierwszenstwa w nabyciu nieruchomosci zabudowanej budynkiem uzytkowym prosektorium.pdf

PDFuchw. nr 845 w sprawie sporzadzenie i podania do publicznej wiadomosci wykazu czesci nieruchomosci przeznaczonej na sprzedaz (prosektorium).pdf

PDFuchw. nr 846 w sprawie przyznania pierwszenstwa w nabyciu nieruchomosci zabudowanej budynkiem uzytkowym weterynaria.pdf

PDFuchw. nr 847 w sprawie sporzadzenie i podania do publicznej wiadomosci wykazu czesci nieruchomosci przeznaczonej na sprzedaz (weterynaria).pdf

PDFuchw. nr 848 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej (...) awans na stopien nauczyciela mianowanego pana Marka Żuklińskiego.pdf

PDFuchw. nr 849 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej (...) awans na stopien nauczyciela mianowanego pani Anna Kapturska.pdf

PDFuchw. nr 850 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej (...) awans na stopien nauczyciela mianowanego pani Aleksandra Rataj.pdf

PDFuchw. nr 851 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej (...) awans na stopien nauczyciela mianowanego pani Anna Kaizik -Mielczarek.pdf

PDFuchw. nr 852 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej (...) awans na stopien nauczyciela mianowanego pan Adam Bork.pdf

PDFuchw. nr 853 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej (...) awans na stopien nauczyciela mianowanego pani Malwina Szaja.pdf

PDFuchw. nr 854 w sprawie wyboru wnioskow dofinansowania (...) Aktywny Samorzad w 2013 r.w ramach modułu II.pdf

PDFuchw. nr 855 w sprawie zmiany uchwaly nr 808-2013 w sprawie opracowania planu prac zwiazanych z zarzadzaniem drogami powiatowymi w 2013 r..pdf

PDFuchw. nr 856 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 857 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 858 w sprawie ustalenia warunkow I przetagu na zbycie nieruchomosci polozonej przy ul. Piastowskiej 40-42.pdf

PDFuchw. nr 859 w sprawie sporzadzenie i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy ul. Piastowska 40-42.pdf

PDFuchw. nr 859 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 860 w sprawie rozwiazania stosunku pracy z panem Kazimierzem Ruzyckim dyr. DPS.pdf

PDFuchw. nr 861 w sprawie wszczecia procedury oraz powolania komisji rekrutacyjnej do naboru na dyrektora DPS.pdf

PDFuchw. nr 862 w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych - z Panstwem Dlugosz.pdf

PDFuchw. nr 863 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 863 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 864 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 865 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za I polrocze 2013 r..pdf

PDFuchw. nr 865 zalacznik do informacji opisowej -wykorzystanie dotacji udzielonych 2013.pdf

PDFuchw. nr 865 zalacznik nr 1 - cz.I - dochody 30.06.2013.pdf

PDFuchw. nr 865 zalacznik nr 1 - cz.II - wydatki 30.06.2013.pdf

PDFuchw. nr 865 zalacznik nr 1 - cz.III - informacja opisowa.pdf

PDFuchw. nr 865 zalacznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się WPF I połrocze 2013.pdf

PDFuchw. nr 865 zalacznik nr 2 - Zalacznik do informacji o ksztaltowaniu sie wpf.pdf

PDFuchw. nr 866 w sprawie opracowania materiałow planistycznych do projektu uchwały budzetowej na rok 2014.pdf

PDFuchw. nr 866 zalacznik 1 -dochody do paragrafow.pdf

PDFuchw. nr 866 zalacznik 2 - wydatki wg rozdzialu.pdf

PDFuchw. nr 866 zalacznik 3 - wydatki wg paragrafow.pdf

PDFuchw. nr 866 zalacznik 4 - wydatki majatkowe.pdf

PDFuchw. nr 866 zalacznik 5 - wydatki remontowe.pdf

PDFuchw. nr 866 zalacznik 6 - plan zadan na cele oswiatowe.pdf

PDFuchw. nr 867 w sprawie opinii do wnioskow o wydanie decyzji o zezwolenie na realiazacje inwestycji drogowej - Budowa obwodnicy Malni i Choruli.pdf

PDFuchw. nr 868 w sprawie zasad korzystania z sal szkoleniowo-konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach przy ul. Kilinskiego 1.pdf

PDFuchw. nr 868 zalacznik - protokol zdawczo-zbiorczy.pdf

PDFuchw. nr 869 w sprawie umorzenia naleznosci pienieznych majacych charakter cywilnoprawn przypadajacych Powiatowi Krapkowickiemu.pdf

PDFuchw. nr 870 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 871 w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych.pdf

PDFuchw. nr 872 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 873 w sprawie wszczecia procedury II naboru i powolania komisji do przeprowadzenia konkursu na dyr. DPS Anna.pdf

PDFuchw. nr 874 w sprawie wyboru projektow sluzacych rozwojowi sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego.pdf

PDFuchw. nr 875 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 875 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 876 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 877 w sprawie ogloszenia I przetagu nieograniczonego pisemnego na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul. Kozielskiej 1.pdf

PDFuchw. nr 878 w sprawie powolania komisji przetagowej do przeprowadzenia I przetagu na sprzedaz nieruchomosci polozonej przy ul.Kozielskiej 1.pdf

PDFuchw. nr 879 w sprawie ogloszenia I przetagu nieograniczonego ustnego na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul.Sadowej 16.pdf

PDFuchw. nr 880 w sprawie powolania komisji przetagowej do przeprowadzenia I przetagu na sprzedaz nieruchomosci polozonej przy ul.Sadowej 16.pdf

PDFuchw. nr 881 w sprawie ogloszenia I przetagu nieograniczonego ustnego na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul.Sadowej 20.pdf

PDFuchw. nr 882 w sprawie powolania komisji przetagowej do przeprowadzenia I przetagu na sprzedaz nieruchomosci polozonej przy ul.Sadowej 20.pdf

PDFuchw. nr 883 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego LZS Dabrowka Gorna.pdf

PDFuchw. nr 884 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju wsi Kamionek.pdf

PDFuchw. nr 885 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego LZS Lowkowice.pdf

PDFuchw. nr 886 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Magnum Chorula.pdf

PDFuchw. nr 887 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo” (biesiada).pdf

PDFuchw. nr 888 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo” (zniwniok).pdf

PDFuchw. nr 889 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Okreg Polskiego Zwiazku Wedkarskiego z siedziba w Opolu.pdf

PDFuchw. nr 890 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu.pdf

PDFuchw. nr 891 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenie Rozowju i Odnowy Wsi Januszkowice1.pdf

PDFuchw. nr 892 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania w wykonania zadania publicznego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rozwadza.pdf

PDFuchw. nr 893 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia.pdf

PDFuchw. nr 894 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenie Ziemia Malinska.pdf

PDFuchw. nr 895 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Victroria Zyrowa.pdf

PDFuchw. nr 896 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Kulturalno-artystycznego stowarzyszenia Zenori Art z Rozwadzy.pdf

PDFuchw. nr 897 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Chorągwia Opolska ZHP w Opolu–Hufiec ZHP w Krapkowicach (Festiwal piosenki).pdf

PDFuchw. nr 898 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z przekazanych srodkow finansowych dla KPPw Krapkowicach z przeznaczeniem na nagrody za osiągniecia w sluzbie.pdf

PDFuchw. nr 899 w sprawie ustalenia standardow zimowego utrzymania drog powiatowych w sezonie zimowym oraz zaliczenie drog powiatowych do odpowiedniego standardu zimowego utrzymania.pdf

PDFuchw. nr 900 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 901 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 902 w sprawie powierzenia wykonywania czynnosci w postepowaniach o udzielenie zamowien publicznych w ktorych zamawiajacym jest Powiat Krapkowicki.pdf

PDFuchw. nr 903 w sprawie zatrudnienia dyrektor Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach.pdf

PDFuchw. nr 904 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 904 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 905 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 905 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 905 zalacznik nr 4.pdf

PDFuchw. nr 906 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 907 w sprawie ogloszenia przetagu pisemnego na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul.Piastowskiej 40-42.pdf

PDFuchw. nr 908 w sprawie powolania komisji przetagowej na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40-42.pdf

PDFuchw. nr 909 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z udzielonej dotacji dla parafii w Zielinie-Kujawach z przeznaczeniem na remont i malowanie elewacji.pdf

PDFuchw. nr 910 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela niepełnozatrudnionego w ZS im. Jana Kilinskiego p.Szampera.pdf

PDFuchw. nr 911 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela niepelnozatrudnionego w ZS im. Jana Kilińskiego - p.Kopecka.pdf