Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Tauron Dystrybucja S.A.

BS.6341.27.2013                                                                          Krapkowice, dnia 23 września 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 2 września 2013 r. zostało wszczęte na wniosek

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z obszaru Terenowego Wydziału Wykonawstwa Krapkowice (dz. nr 28/35 obręb Krapkowice) do ziemi poprzez studzienki chłonne i drenaże rozsączające.

 

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                               Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                               Katarzyna Gondek - Jaśkowska