Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postpęwania wodnoprawnego na wniosek Gminy Gogolin na saczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych

BS.6341.28.2013                                                                            Krapkowice, dnia 16 września 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

 

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 9 września 2013 r. zostało wszczęte na wniosek

Gminy Gogolin

działającej przez pełnomocnika

 

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie podczyszczonych ścieków deszczowych pochodzących z ul. Nowej w Gogolinie do ziemi poprzez wsiąkanie oraz wykonanie zespołów studzienek chłonnych Sch1, Sch2, Sch3.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                                   Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                                   Katarzyna Gondek - Jaśkowska