Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoparwnego na wniosek Clean Energy Polska Sp. z o.o. - przejście linią kablową pod rzeką Swornica

BS.6341.25.2013                                                                         Krapkowice, dnia 16 sierpnia 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 13 sierpnia 2013 r. zostało wszczęte na wniosek

Clean Energy Polska Sp. z o.o.

działającej przez pełnomocnika

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią kablową elektroenergetyczną 20 kV oraz sygnalizacyjną pod dnem rzeki Swornica w km 13+300 (dz. nr 75 w Rozkochowie) metodą przewiertu sterowanego.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                          Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                         Katarzyna Gondek-Jaśkowska