Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Lotniska Kamień Śląski

BS.6341.22.2013                                                                               Krapkowice, dnia 5 sierpnia 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 23 lipca 2013 r. zostało wszczęte na wniosek

Lotnisko Kamień Śląski Spółka z o.o.

ul. Lotnicza 5/7

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych za pomocą istniejącej studni wierconej zlokalizowanej w miejscowości Kamień Śląski na działce nr 677/59 przy ul. Lotniczej.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                                             Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                                             Katarzyba Gondek - Jaśkowska