Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wydania decyzji nr 246/2013 z dnia 31.07.2013 r. w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

BS.6740.240.2013

Krapkowice, dnia 31 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

   

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 246/2013 z dnia 31.07.2013 r. zmieniająca decyzję nr 253/2011 z dnia 05.08.2011 r. Starosty Krapkowickiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej w miejscowości Rozkochów na działce nr 4/1, której inwestorem jest Clean Energy Polska Sp. z o.o. z siedzibą  Rozkochów, ul. Wiejska 31.          

Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro, pokój nr 112, w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
 2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej

Metryczka
 • wytworzono:
  31-07-2013
  przez: Grzegorz Morawiec
 • opublikowano:
  31-07-2013 11:53
  przez: Grzegorz Morawiec
 • zmodyfikowano:
  31-07-2013 11:54
  przez: Grzegorz Morawiec
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 2144
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl