Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Daniela Chrzan w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

BS.6341.20.2013                                                             Krapkowice, dnia 25 lipca 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

 

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 18 lipca 2013 r. zostało wszczęte na wniosek

Daniela Chrzan

FPHU

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 424 w m. Krapkowice poprzez wykonanie przepustu betonowego pod zjazdem na działce nr 3/5 obręb Krapkowice.

 

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                                  Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                                 Katarzyna Gondek-Jaśkowska