Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o udzieleniu Stadninie Konii Moszna Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego

RŚ.6341.58.2011                                                                                   Krapkowice, dnia 19 lipca 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz 
art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

 

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

 

że została wydana decyzja w dniu 19 lipca 2013 r., znak RŚ.6341.58.2011 udzielająca pozwolenia wodnoprawnego Stadninie Koni Moszna Sp. z o.o. na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą dwóch studni zlokalizowanych na działce nr 309/1 i 309/2 obręb Moszna oraz odprowadzanie popłuczyn ze stacji uzdatniania wody do potoku Nowoprudnickiego w km 2+100.

 

Treść ww. decyzji stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia oraz jest dostępna w Wydziale Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój 112, I piętro, w godzinach urzędowania Starostwa.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od wyżej wymienionej decyzji do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.       

Informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


PDFDecyzja pozwolenie wodnoprawne (3,97MB)