Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie na krajowe przewozy na potrzeby własne

Miejsce załatwienia sprawy:
 
Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, parter - sala osbługi petenta.
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek od 7:30 – 18:00
tel. 77 40 74 323, 77 40 74 336
mail:
 
Wzór wniosków i załączników  – do pobrania:

 

 

DOCBIP Druki - Zaśw. na potrzeby własne.doc
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 2. Wniosek o wydanie wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
  w związku ze zgłoszeniem dodatkowego pojazdu,
 3. Wniosek o wymianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 4. Zgłoszenie zmian do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 5. Oświadczenie
 6. Wykaz pojazdów samochodowych.
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zmianami).
 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).
 
Informacje:
 
Przewozy drogowe na potrzeby własne moga być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalnosci pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.
Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypisy z zaświadczenia wydaje właścimy dla siedziby przedsiębiorcy Starosta na czas nieokreślony.
  W/w zaświadczenie uprawnia do wykonywania przewozów wyłacznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 Zaświadczenie wydaje się po złożeniu przez przedsiebiorce wniosku wraz z wymaganymi dokumantami.
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:                                    
 1. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1pkt 4 ustawy o transporcie drogowym, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4.
 2. wykaz pojazdów zawierajacy nastepujące dane: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjn, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów z tego zaświadczenia.
 
Opłaty:
 
Za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne pobiera się opłatę w wysokości 500 zł:
 
Za zmianę zaświadczenia polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.
 
Za zmianę zaświadczenia polegającą na zmienie danych w nich zawartych, o ile zmiana ta nie dotyczy pojazdu samochodowego oraz terminu ważności zaswiadczenia, pobiera sie opłatę w wysokosci 20 zł.
 
Za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
 
Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku
o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
 
Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
 
 
 
Opłatę można uiścić gotówką w kasie Starostwa (parter, obok sali obslugi petenta), która jest czynna od poniedzialku do piątku w godz. 7.30 - 18.00, dokonać wpłaty z wykorzystaniem katy płatniczej lub dokonać przelewu na rachunek bankowy podany poniżej:
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Bank Spółdzielczy Krapkowice
Nr rachunku: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001
 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Woźnica
Data wytworzenia: 2012.06.20

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-07-2013
  przez: Szymon Woźny
 • opublikowano:
  18-07-2013 08:33
  przez: Szymon Woźny
 • zmodyfikowano:
  14-04-2014 15:15
  przez: Iwona Wenszka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 3851
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl