Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czasowa rejestracja pojazdu

Miejsce załatwiania sprawy:
 
Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, parter - sala osbługi petenta.
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek od 7:30 – 18:00
tel. 77 40 74 321, 77 40 74 323, 77 40 74 336, 77 40 74 338, 77 40 74 339
mail:
 
  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 ze zmianami),
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 ze zmianami).
 
Informacje:
 
Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) właściciela pojazdu wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.
Czasowej rejestracji dokonuje się:
1) z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu,
2) na wniosek właściciela - w celu umożliwienia:
a) wywozu pojazdu za granicę;
b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.
3) Na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań.
Czasowej rejestracji, o której mowa w pkt. 1 i 2 dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych
z rejestracją pojazdu.
Czasowej rejestracji, o której mowa w pkt. 3 dokonuje się na okres wynikający z wniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał.
 
Opłaty:
 
Opłata za wydanie pozwolenia czasowego wynosi:
1) 18,50 zł. - w przypadku złożenia wniosku o czasową rejestrację pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu z kraju, przejazdu pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP oraz przejazdu celem dokonania przeglądu technicznego;
2) 363,00 zł. - do wielokrotnego stosowania - w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym na wniosek producenta pojazdu oraz w przypadku,o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 
Opłaty za wydanie tablic tymczasowych wynoszą:
 1) 30,00 zł. - tymczasowe tablice samochodowe;
 2) 12,00 zł. - tymczasowe tablice motocyklowe;
 3) 12,00 zł. - tymczasowe tablice motorowerowe.
Za wydanie jednej tablicy tymczasowej organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50 % opłaty.
 
Opłata za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych wynosi 12,50 zł. Za wydanie 1 nalepki pobiera się opłatę w wysokosci 50% opłaty.
 
 
Opłatę można uiscić gotówką w kasie Starostwa (parter, obok sali obsługi petenta), która jest czynna od poniedziałku do piatku w godz. od 7.30 - 18.00, dokonać wpłaty z wykorzystaniem karty płatniczej lub dokonać przelewu na rachunek bankowy podany poniżej:
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Bank Spółdzielczy Krapkowice
Nr rachunku: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001




 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Woźnica
Data wytworzenia: 2011.06.02