Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Clean Energy Polska Sp. z o.o.

BS.6341.17.2013                                                             Krapkowice, dnia 15 lipca 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 17 czerwca 2013 r. zostało wszczęte na wniosek

Clean Energy Polska Sp. z o.o.

ul. Wiejska 28, Rozkochów

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z utwardzonego terenu przy planowanej stacji elektroenergetycznej w Rozkochowie oraz wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na działce nr 63 w m. Rozkochów.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                                     Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                                                 Henryk Hehmueller