Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie mozliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami przed wydaniem decyzji dla Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o.

RŚ.6341.58.2011                                                                         Krapkowice, dn. 5 czerwca 2013 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

   STAROSTA  KRAPKOWICKI

  informuje

iż, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1a i 2 w m. Moszna oraz odprowadzanie popłuczyn ze stacji uzdatniania wody do Potoku Nowoprudnickiego, zawiadamiam, o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami, a w szczególności z odpowiedzią Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o., działającą przez pełnomocnika, na wezwanie w sprawie uzupełnienia instrukcji gospodarowania wodą.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                               Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                                       Henryk Hehmueller