Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku Clean Energy Sp. z o.o. w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę Starosty Krapkowickiego nr 256/2011 z dnia 08.08.2011 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

BS.6740.245.2013

Krapkowice, dnia 5 lipca 2013 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.07.2013 r. został złożony wniosek w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę Starosty Krapkowickiego nr 256/2011 z dnia 08.08.2011 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej nr 25 (N 15, E 24) o mocy 2,5 MW, lokalizacja: Rozkochów, działka nr ewid. gruntów 7/9 wydanej na rzecz Clean Energy Polska Sp. z o.o. z siedzibą Rozkochów, ul. Wiejska 28.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 730 - do 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
 2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

z upoważnienia Starosty

 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej

Metryczka
 • wytworzono:
  05-07-2013
  przez: Grzegorz Morawiec
 • opublikowano:
  05-07-2013 11:05
  przez: Grzegorz Morawiec
 • zmodyfikowano:
  05-07-2013 12:13
  przez: Grzegorz Morawiec
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 1355
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×