Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2013 kwartał II - Kadencja 2010-2014

PDFuchw. nr 780 w sprawie upowaznienie dyr PUP do skladania upowaznien woli oraz realizacji programu JUNIOR.pdf (36,22KB)

PDFuchw. nr 781 w sprawie ogloszenia konkursu na dyrektora ZSZ im. Piastow Opolskich w Krapkowicach.pdf (34,87KB)

PDFuchw. nr 782 w sprawie wyrazenia zgody na uzyczenie pomieszczen biurowych mieszczacych sie w starostwie - PCPR.pdf (36,73KB)

PDFuchw. nr 783 w sprawie przyjecia regulaminu kwalifikowania uczniow do udzialu w projekcie pn.Praktyki i staze....pdf (36,74KB)

PDFuchw. nr 783 zalacznik - regulamin.pdf (99,66KB)

PDFuchw. nr 784 w sprawie wyboru i przyznania dotacji na realizacje zadan z zakresu upowszechniania edukacyjnej opieki wychowawczej w 2013 r..pdf (50,98KB)

PDFuchw. nr 785 w sprawie wyboru i przyznania dotacji na realizacje zadan z zakresu upowszechniania kultury w 2013 r..pdf (63,44KB)

PDFuchw. nr 786 w sprawie wyboru i przyznania dotacji na realizacje zadan z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej w 2013 r..pdf (74,78KB)

PDFuchw. nr 787 w sprawie wyboru i przyznania dotacji na realizacje zadan z zakresu upowszechniania ochrony srodowiska w 2013 r..pdf (52,19KB)

PDFuchw. nr 788 w sprawie ustalenia odplatnosci za udzial w obozie pilkarskim w dn.29.06-06.07.2013 r..pdf (35,81KB)

PDFuchw. nr 789 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego w 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf (70,58KB)

PDFuchw. nr 790 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za prace Prezesa Zarzadu Spolki KCZ Sp.z o.o.pdf (36,02KB)

PDFuchw. nr 791 w sprawie zmiany wieloletniej progrnozy finansowej wraz z zalacznikiem nr 2.pdf (58,38KB)

PDFuchw. nr 791 zalacznik nr 1.pdf (556,83KB)

PDFuchw. nr 792 w sprawie zasad przyznawania dofinansowan w ramach programu finansowanego ze srodkow PFRON Aktywny samorzad w 2013 r. w Powiecie Krapkowickim.pdf (36,75KB)

PDFuchw. nr 792 zalacznik - zasady przyznawania dofinansowan w ramach programu.pdf (122,49KB)

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 1 do zalacznika.pdf (42,48KB)

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 10 do zalacznika.pdf (81,77KB)

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 11 do zalacznika.pdf (78,12KB)

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 12 do zalacznika.pdf (184,11KB)

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 2 do zalacznika.pdf (116,78KB)

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 3 do zalacznika.pdf (126,66KB)

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 4 do zalacznika.pdf (82,00KB)

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 5 do zalacznika.pdf (88,30KB)

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 6 do zalacznika.pdf (82,87KB)

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 7 do zalacznika.pdf (80,36KB)

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 8 do zalacznika.pdf (80,50KB)

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 9 do zalacznika.pdf (77,08KB)

PDFuchw. nr 793 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z zalacznikiem nr 2.pdf (61,49KB)

PDFuchw. nr 793 zalacznik nr 1.pdf (546,83KB)

PDFuchw. nr 794 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem nr 1.pdf (73,26KB)

PDFuchw. nr 794 zalacznik nr 2.pdf (54,46KB)

PDFuchw. nr 795 w sprawie ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (87,13KB)

PDFuchw. nr 796 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji dot. wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2013 r..pdf (36,53KB)

PDFuchw. nr 796 zalacznik.pdf (211,93KB)

PDFuchw. nr 797 w sprawie dokonania darowizny nieruchomosci na rzecz Gminy Krapkowice - tablice Zywocice.pdf (37,14KB)

PDFuchw. nr 798 w sprawie dokonania darowizny nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Krapkowickiego - 3 Maja 21 Krapkowice.pdf (37,84KB)

PDFuchw. nr 799 w sprawie ustanowienia prawa nieodplatnego uzytkowania nieruchomosci stanowiacej wlasnosc pow.krap - KCZ.pdf (38,52KB)

PDFuchw. nr 800 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego w 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (91,98KB)

PDFuchw. nr 801 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (78,55KB)

PDFuchw. nr 802 w sprawie ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (81,77KB)

PDFuchw. nr 803 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2012 r..pdf (34,95KB)

PDFuchw. nr 803 zalaczniki.pdf (818,23KB)

PDFuchw. nr 804 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z zalacznikiem nr 2.pdf (62,56KB)

PDFuchw. nr 804 zalacznik nr 1.pdf (576,83KB)

PDFuchw. nr 805 w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSZ im.Piastow Opolskich w Krapkowicach.pdf (38,04KB)

PDFuchw. nr 806 w sprawie przyjecia Regulaminu Konkursu Fotograficznego realizowanego w ramach projektu _Uchwyc chwile..._.pdf (35,98KB)

PDFuchw. nr 806 zalacznik - regulamin konkurs fotograficznego.pdf (821,77KB)

PDFuchw. nr 807 w sprawie wyrazenia zgody i ustalenia warunkow na sprzedaz urzadzenia do badan urodynamicznych.pdf (42,63KB)

PDFuchw. nr 808 w sprawie opracowania planu prac zwiazanych z zarzadzaniem drogami powiatowymi w 2013 roku.pdf (49,98KB)

PDFuchw. nr 809 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSZ im. Piastow Opolskich w Krapkowicach.pdf (34,83KB)

PDFuchw. nr 810 w sprawie podania do publicznej (...) wykonania budzetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wraz z zalacznikiem nr 2 i 5.pdf (68,16KB)

PDFuchw. nr 810 zalacznik nr 1.pdf (351,93KB)

PDFuchw. nr 810 zalacznik nr 3.pdf (56,50KB)

PDFuchw. nr 810 zalacznik nr 4.pdf (59,50KB)

PDFuchw. nr 810 zalacznik nr 6.pdf (38,53KB)

PDFuchw. nr 811 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (78,12KB)

PDFuchw. nr 812 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem 1 i 2.pdf (80,25KB)

PDFuchw. nr 812 zalacznik nr 3.pdf (53,38KB)

PDFuchw. nr 812 zalacznik nr 4.pdf (54,55KB)

PDFuchw. nr 812 zalacznik nr 5.pdf (43,28KB)

PDFuchw. nr 813 w sprawie ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (95,77KB)

PDFuchw. nr 814 w sprawie wyboru i przyznania dofinsn. na realizacje zadan objetych programem Aktywny Samorzad - modul II.pdf (42,77KB)

PDFuchw. nr 814 zalacznik.pdf (36,23KB)

PDFuchw. nr 815 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok i zalaczniki nr 1,2.pdf (75,03KB)

PDFuchw. nr 815 zalacznik nr 3.pdf (52,02KB)

PDFuchw. nr 815 zalacznik nr 4.pdf (53,67KB)

PDFuchw. nr 815 zalacznik nr 5.pdf (43,31KB)

PDFuchw. nr 816 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego wraz z zalacznikami 1,2.pdf (76,19KB)

PDFuchw. nr 817 w sprawie przekazania skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2012 rok.pdf (35,62KB)

PDFuchw. nr 817 zalacznik nr 1.pdf (242,63KB)

PDFuchw. nr 818 w sprawie upowaznienia do udzialu w NZW KCZ i zalaczniki nr 1,2 - 24.06.pdf (60,21KB)

PDFuchw. nr 819 w sprawie upowaznienia do udzialu w NZW KCZ i zalacznik - 25.06.pdf (47,95KB)

PDFuchw. nr 820 w sprawie upowaznienia do udziału w ZZW KCZ i zalaczniki nr 1,2 - 26.06.pdf (87,82KB)

PDFuchw. nr 821 w sprawie zaopiniowania propozycji Gminy Strzeleczki w sprawie pozbawienia kategorii drog gminnych (w Dobrej).pdf (35,32KB)

PDFuchw. nr 822 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projektow w zakresie (...) sportu (...) na rok 2013.pdf (35,27KB)

PDFuchw. nr 822 zalacznik - ogloszenie konkursu.pdf (64,71KB)

PDFuchw. nr 823 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (97,95KB)

PDFuchw. nr 824 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z zalacznikiem nr 2.pdf (65,52KB)

PDFuchw. nr 824 zalacznik nr 1.pdf (566,83KB)