Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2013 kwartał II - Kadencja 2010-2014

PDFuchw. nr 780 w sprawie upowaznienie dyr PUP do skladania upowaznien woli oraz realizacji programu JUNIOR.pdf

PDFuchw. nr 781 w sprawie ogloszenia konkursu na dyrektora ZSZ im. Piastow Opolskich w Krapkowicach.pdf

PDFuchw. nr 782 w sprawie wyrazenia zgody na uzyczenie pomieszczen biurowych mieszczacych sie w starostwie - PCPR.pdf

PDFuchw. nr 783 w sprawie przyjecia regulaminu kwalifikowania uczniow do udzialu w projekcie pn.Praktyki i staze....pdf

PDFuchw. nr 783 zalacznik - regulamin.pdf

PDFuchw. nr 784 w sprawie wyboru i przyznania dotacji na realizacje zadan z zakresu upowszechniania edukacyjnej opieki wychowawczej w 2013 r..pdf

PDFuchw. nr 785 w sprawie wyboru i przyznania dotacji na realizacje zadan z zakresu upowszechniania kultury w 2013 r..pdf

PDFuchw. nr 786 w sprawie wyboru i przyznania dotacji na realizacje zadan z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej w 2013 r..pdf

PDFuchw. nr 787 w sprawie wyboru i przyznania dotacji na realizacje zadan z zakresu upowszechniania ochrony srodowiska w 2013 r..pdf

PDFuchw. nr 788 w sprawie ustalenia odplatnosci za udzial w obozie pilkarskim w dn.29.06-06.07.2013 r..pdf

PDFuchw. nr 789 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego w 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf

PDFuchw. nr 790 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za prace Prezesa Zarzadu Spolki KCZ Sp.z o.o.pdf

PDFuchw. nr 791 w sprawie zmiany wieloletniej progrnozy finansowej wraz z zalacznikiem nr 2.pdf

PDFuchw. nr 791 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 792 w sprawie zasad przyznawania dofinansowan w ramach programu finansowanego ze srodkow PFRON Aktywny samorzad w 2013 r. w Powiecie Krapkowickim.pdf

PDFuchw. nr 792 zalacznik - zasady przyznawania dofinansowan w ramach programu.pdf

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 1 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 10 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 11 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 12 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 2 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 3 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 4 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 5 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 6 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 7 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 8 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 792 zalacznik nr 9 do zalacznika.pdf

PDFuchw. nr 793 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z zalacznikiem nr 2.pdf

PDFuchw. nr 793 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 794 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem nr 1.pdf

PDFuchw. nr 794 zalacznik nr 2.pdf

PDFuchw. nr 795 w sprawie ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 796 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji dot. wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2013 r..pdf

PDFuchw. nr 796 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 797 w sprawie dokonania darowizny nieruchomosci na rzecz Gminy Krapkowice - tablice Zywocice.pdf

PDFuchw. nr 798 w sprawie dokonania darowizny nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Krapkowickiego - 3 Maja 21 Krapkowice.pdf

PDFuchw. nr 799 w sprawie ustanowienia prawa nieodplatnego uzytkowania nieruchomosci stanowiacej wlasnosc pow.krap - KCZ.pdf

PDFuchw. nr 800 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego w 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 801 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 802 w sprawie ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 803 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2012 r..pdf

PDFuchw. nr 803 zalaczniki.pdf

PDFuchw. nr 804 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z zalacznikiem nr 2.pdf

PDFuchw. nr 804 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 805 w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSZ im.Piastow Opolskich w Krapkowicach.pdf

PDFuchw. nr 806 w sprawie przyjecia Regulaminu Konkursu Fotograficznego realizowanego w ramach projektu _Uchwyc chwile..._.pdf

PDFuchw. nr 806 zalacznik - regulamin konkurs fotograficznego.pdf

PDFuchw. nr 807 w sprawie wyrazenia zgody i ustalenia warunkow na sprzedaz urzadzenia do badan urodynamicznych.pdf

PDFuchw. nr 808 w sprawie opracowania planu prac zwiazanych z zarzadzaniem drogami powiatowymi w 2013 roku.pdf

PDFuchw. nr 809 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSZ im. Piastow Opolskich w Krapkowicach.pdf

PDFuchw. nr 810 w sprawie podania do publicznej (...) wykonania budzetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wraz z zalacznikiem nr 2 i 5.pdf

PDFuchw. nr 810 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 810 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 810 zalacznik nr 4.pdf

PDFuchw. nr 810 zalacznik nr 6.pdf

PDFuchw. nr 811 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 812 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem 1 i 2.pdf

PDFuchw. nr 812 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 812 zalacznik nr 4.pdf

PDFuchw. nr 812 zalacznik nr 5.pdf

PDFuchw. nr 813 w sprawie ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 814 w sprawie wyboru i przyznania dofinsn. na realizacje zadan objetych programem Aktywny Samorzad - modul II.pdf

PDFuchw. nr 814 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 815 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok i zalaczniki nr 1,2.pdf

PDFuchw. nr 815 zalacznik nr 3.pdf

PDFuchw. nr 815 zalacznik nr 4.pdf

PDFuchw. nr 815 zalacznik nr 5.pdf

PDFuchw. nr 816 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego wraz z zalacznikami 1,2.pdf

PDFuchw. nr 817 w sprawie przekazania skonsolidowanego bilansu Powiatu Krapkowickiego za 2012 rok.pdf

PDFuchw. nr 817 zalacznik nr 1.pdf

PDFuchw. nr 818 w sprawie upowaznienia do udzialu w NZW KCZ i zalaczniki nr 1,2 - 24.06.pdf

PDFuchw. nr 819 w sprawie upowaznienia do udzialu w NZW KCZ i zalacznik - 25.06.pdf

PDFuchw. nr 820 w sprawie upowaznienia do udziału w ZZW KCZ i zalaczniki nr 1,2 - 26.06.pdf

PDFuchw. nr 821 w sprawie zaopiniowania propozycji Gminy Strzeleczki w sprawie pozbawienia kategorii drog gminnych (w Dobrej).pdf

PDFuchw. nr 822 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projektow w zakresie (...) sportu (...) na rok 2013.pdf

PDFuchw. nr 822 zalacznik - ogloszenie konkursu.pdf

PDFuchw. nr 823 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf

PDFuchw. nr 824 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z zalacznikiem nr 2.pdf

PDFuchw. nr 824 zalacznik nr 1.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-07-2013
  przez: Magdalena Leśniewska
 • opublikowano:
  02-07-2013 14:12
  przez: Magdalena Leśniewska
 • zmodyfikowano:
  02-07-2013 14:21
  przez: Magdalena Leśniewska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 2323
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×