Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania dministracyjnego na wniosek Gminy Zdzieszowice

BS.6341.16.2013                                                          Krapkowice, dnia 7 czerwca 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

( Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zmianami)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 4 czerwca 2013 r. zostało wszczęte na wniosek

Gminy Zdzieszowice

działającej przez pełnomocnika

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  • likwidację istniejącego przepustu o długości 4 m zlokalizowanego na rowie melioracyjnym RJ w ciągu drogi wewnętrznej na działce nr 56 w m. Jasiona,
  • wykonanie na rowie melioracyjnym RJ w km 0+725 w ciągu drogi wewnętrznej na działce nr 56 w m. Jasiona nowego przepustu rurowego jednootworowego o długości 5 m wraz z wykonaniem ścian czołowych oraz pozostałych umocnień.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach: bip.powiatkrapkowicki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu.

                                                                           Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                          Katarzyna Gondek - Jaśkowska