Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoparwnego dla Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o.

RŚ.6341.58.2011                                                                                Krapkowice, dn. 5 czerwca 2013 r.
 
 

OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
 
 
                                                         STAROSTA  KRAPKOWICKI
                                                                        informuje
                                                                                                                        
iż, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1a i 2 w m. Moszna oraz odprowadzanie popłuczyn ze stacji uzdatniania wody do Potoku Nowoprudnickiego, zawiadamiam, o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami, a w szczególności z protokołem z dnia 29 maja 2013 r., w którym pełnomocnik Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o. zmienił zakres wniosku.
 
Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu oraz w Urzędzie Gminy Strzeleczki.

                                                                                               Z up. Starosty Krapkowickiego
                                                                                               Katarzyna Gondek - Jaśkowska