Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o.

RŚ.6341.58.2011                                                                                     Krapkowice, dn. 29 maja 2013 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego      (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

   STAROSTA  KRAPKOWICKI

                                                                           informuje                                                                                                                   

iż sprawa wniesiona wnioskiem Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o. w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą studni nr 1a i 2 w m. Moszna oraz odprowadzanie popłuczyn ze stacji uzdatniania wody do potoku Nowoprudnickiego, nie może zostać rozpatrzona w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa, ze względu na skomplikowany charakter postępowania.

Przewiduje się rozpatrzenie wniosku w terminie do 28 czerwca 2013 r.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu oraz w Urzędzie Gminy Strzeleczki.

                                                                                              Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                              Katarzyna Gondek - Jaśkowksa