Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o.

RŚ.6341.58.2011                                                                                     Krapkowice, dn. 29 maja 2013 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego      (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

   STAROSTA  KRAPKOWICKI

                                                                           informuje                                                                                                                   

iż sprawa wniesiona wnioskiem Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o. w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą studni nr 1a i 2 w m. Moszna oraz odprowadzanie popłuczyn ze stacji uzdatniania wody do potoku Nowoprudnickiego, nie może zostać rozpatrzona w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa, ze względu na skomplikowany charakter postępowania.

Przewiduje się rozpatrzenie wniosku w terminie do 28 czerwca 2013 r.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu oraz w Urzędzie Gminy Strzeleczki.

                                                                                              Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                              Katarzyna Gondek - Jaśkowksa

Metryczka
 • wytworzono:
  29-05-2013
  przez: Anna Piosek
 • opublikowano:
  29-05-2013 13:47
  przez: Anna Piosek
 • zmodyfikowano:
  29-05-2013 13:54
  przez: Anna Piosek
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 1520
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×