Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji pozwolniena na budowę 145/2013 na rzecz B+K Polska Sp. z o.o. z siedzibą Walce, ul. Eichendorffa 3

BS.6740.148.2013

Krapkowice, dnia 27 maja 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 145/2013 z dnia 27.05.2013 r. wydanej na rzecz B+K Polska Sp. z o.o., Walce, ul. Eichendorffa 3 zatwierdzająca projekt budowlany           i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjno - magazynowego B+K Polska o nową halę produkcyjno - magazynową wraz ze śluzami przejazdowymi; kontenerową stacją transformatorową , baterią silosów; budowa utwardzonej drogi wewnętrznej i placów manewrowych wraz z odwodnieniem; budowa chodników dla rucha pieszego; przebudowa istniejącej oraz budowa nowej kanalizacji deszczowej; budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej; przebudowa  istniejącego oraz budowa nowego odcinak kabla energetycznego SN; budowa nowego odcinka kabla energetycznego NN; rozbiórka dwóch kontenerów i wiaty w miejscowości Walce przy ul. Eichendorffa 3, na działce nr ewid. gruntów 3217 k.m.1.  Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji Architektoniczno - Budowlanej