Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Pana Michała Cichonia o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wody płynącej ciekiem Krępna dla potrzeb remontowanych stawów nr 1 i 2

BS.6341.12.2013                                                                              Krapkowice, dn. 6 maja 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145)

 

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że w dniu 11 kwietnia 2013 r. zostało wszczęte na wniosek

Pana Michała Cichonia, działającego przez pełnomocnika

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wody płynącej ciekiem Krępna dla potrzeb remontowanych stawów nr 1 i 2 zlokalizowanych na działce nr 310/6 w m. Krępna oraz na budowę płuczki z kratą na cieku Krępna i likwidację zastawki na cieku Krępna.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                                              Z up. Starsoty Krapkowickiego

                                                                                                             Katarzyna Gondek - Jaśkowska