Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie zakończenia postepowania wodnoprawnego wszczętego na wniosek Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o.

RŚ.6341.58.2011                                                           Krapkowice, dnia 13 maja 2013 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

zawiadamia

o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami przed wydaniem decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego, w związku ze wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą studni nr 1a i 2 oraz odprowadzanie popłuczyn ze stacji uzdatniania wody do potoku Nowoprudnickiego.

W związku z powyższym artykułem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo, w terminie do 27 maja 2013 r., do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta można przeglądać w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 w Wydziale Budownictwa i Środowiska - I piętro, pok. 112 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 – 1530.

                                                                                                   Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                                  Katarzyna Gondek - Jaśkowska