Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjno - magazynowego B+K Polska Sp. z o.o. w Walcach na działce nr ewid. gruntów 3217 k.m.1

BS.6740.148.2013                                                                                                                                                                                  

Krapkowice, dnia 30 kwietnia 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.04.2013 r. został złożony wniosek przez B+K Sp. z o.o. z siedzibą w Walcach przy ul. Eichendorffa 3 o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjno - magazynowego B+K Polska o nową halę produkcyjno - magazynową wraz ze śluzami przejazdowymi, kontenerową stację transformatorową, baterię silosów, budowę utwardzonej drogi wewnętrznej i placów manewrowych wraz z odwodnieniem, budowę chodników dla ruchu pieszego, przebudowę istniejącego oraz budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej, przebudowę istniejącego oraz budowę nowego odcinka kabla energetycznego SN, budowę nowego odcinka kabla energetycznego NN, rozbiórkę dwóch kontenerów i wiaty. Lokalizacja inwestycji Walce, ul. Eichendorffa, działka nr ewid. gruntów 3217 k.m.1.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 730 - 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

z upoważnienia Starosty

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej