Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie zamiaru przeprowadzenia dowodu z oględzin na działce należącej do Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o.

RŚ.6341.58.2011                                                               Krapkowice, dnia 26 kwietnia 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 stosownie do art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że w związku ze wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o. w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą studni nr 1a i 2 oraz odprowadzanie popłuczyn ze stacji uzdatniania wody do potoku Nowoprudnickiego w km 2+100, w dniu 8 maja 2013 r. (środa) o godzinie 1100 na działce nr 309/1 w m. Moszna (teren Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o.) zostanie przeprowadzony dowód z oględzin w celu stwierdzenia zgodności zakresu wniosku ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, informuję iż strony mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach: bip.powiatkrapkowicki.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki przy ul. Rynek 4 w Strzeleczkach oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

                                                                                               Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                               Katarzyna Gondek - Jaśkowska