Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczeni Starosty Krapkowickiego w sprawie toczącego się postępowania wszczętego na wniosek Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o.

RŚ.6341.58.2011                                                                      Krapkowice, dnia 24 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że przed tutejszym organem toczy się postępowanie wodnoprawne wszczęte na wniosek Stadniny Koni Moszna Sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej przy ul. Wiejskiej 30, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą dwóch studni zlokalizowanych na działkach nr 309/2 i 309/2 w m. Moszna oraz odprowadzanie popłuczyn ze stacji uzdatniania wody do potoku Nowoprudnickiego w km 2+100.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                               Z up. Stzrosty Krapkowickiego

                                                                                               Katarzyna Gondek - Jaśkowska